Hem Fråga Experten Fråga Experten: Isolera verkstad/carport?

Fråga Experten: Isolera verkstad/carport?

Fråga Experten

Jag har en tanke om att bygga en kombinerad verkstad/carport där verkstadsdelen skalvara isolerad och kunna värmas upp vid behov under vintern och eventuellt hålla frostfritt. Hur gör man för att plattan i den oisolerade carporten inte ska kyla ner plattan i verkstaden? Plattan i carportdelen behöver väl inte vara isolerad?
/Johan

Betong leder värme/kyla
relativt bra, varför du kan få värmeförluster och eventuellt kondens i gränsen mellan den isolerade/uppvärmda verkstaden och carporten. För att undvika detta kan du gjuta plattan i två sektioner, med avgränsande isolering. Du kan exempelvis använda en kantelement eller cellplastisolering mellan plattorna. Kan du få till en liten nivåskillnad mellan plattorna kan det vara bra för att hindra vatten att ta sig in.

Ouppvärmd garageplats innebär att betongen behöver klara frost med salt/klorider, varför du bör välja betong efter detta (gärna vct max 0,45 och min 4,5% luft) och täckande betongskikt (min ca 30 mm).

Man skulle kunna tänka sig att värmeförlusterna inte blir så stora då du håller frostfritt i verkstaden och bara värmer upp vid behov, och då skulle kunna gjuta hela plattan utan avgränsning. Om du har planer på att någon gång bygga in och isolera carporten kan det vara bra att ha underliggande cellplastisolering under hela plattan. Isolerskivorna förenklar även gjutningen, och hindrar markfukten från att gå upp i plattan.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group