Hem Hållbarhet Hållbarhetshjältar del 1: Swerock

Hållbarhetshjältar del 1: Swerock

Swerock

Precis som det står på Svensk Betongs sajt betongarhallbart.se så vimlar det av hållbarhetshjältar inom betongbranschen runt om i Sverige. Vi kommer att presentera några av dem här på betong.se och allra först ut är Swerock och deras hållbarhetsstrateg Karin Bergkvist.

Karin Bergkvist
Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg.

Hur bidrar Swerock till att minska betongens miljöpåverkan?

– I våra betongfabriker arbetar vi med att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Vi recirkulerar vattnet i slutna system som gör att vi i princip inte tillför eller släpper ut något alls. Vi har installerat effektiva tvättanläggningar för betongbilar som har gett stora miljö- och arbetsmiljömässiga fördelar. Av restbetong gjuter vi block som säljs som konstruktionsdelar. Genom energikartläggning har vi identifierat åtgärder för att effektivisera processen. Inom betongdistribution har vi varit tidiga med att investera i rotorbilar och pumpar som drivs med el och förnybara drivmedel.

– Just nu pågår också ett intensivt arbete med att kartlägga vår totala klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, för att säkerställa att vi prioriterar rätt insatser och för att kunna redovisa till kunder som efterfrågar detaljerade data.

– När det gäller själva betongen har vi stort fokus på utveckling av alternativa bindemedel. Genom egen bindemedelsförsörjning har vi flexibilitet att alltid söka de bästa alternativen utifrån teknisk utveckling och tillgång på marknaden. Vi har länge arbetat med flygaska, men fasar nu ut den till förmån för slagg. På senare tid har vi sett en ökad efterfrågan på klimatsmartare betong och allt fler kunder accepterar inblandning av slagg. Det är vi mycket positiva till, för utmaningen är idag till stor del marknadsmässig snarare än teknisk, säger Karin Bergkvist.

Swerock
Karin Bergkvist och Swerocks innovationsstrateg Mats Wendel under en informationsträff för regions- och avdelningschefer. Foto: Swerock.

Hur jobbar ni med att utveckla alternativa bindemedel?  

– Vi har en teknikavdelning som arbetar intensivt med forskning och utveckling, både i egen regi och i samverkan med forskare och andra branschaktörer. Vårt dotterbolag Swecem investerar just nu i egen tillverkning av granulerad masugnsslagg, s k GGBS, som delvis kan ersätta cement i våra recept. Detta görs i samarbete med SSAB, där vi tillvaratar restprodukter från deras ståltillverkning och omvandlar till en råvara för vår betongproduktion. Avtalet säkrar vår tillgång till slagg i minst 20 år, vilket möjliggör en långsiktig satsning både vad gäller produktutveckling och fortsatta investeringar.

– Här är det också viktigt att branschen får till stånd flexibla standarder och regelverk som tillåter högre inblandning av slagg och andra alternativa bindemedel. Slaggen är en välbeprövad teknik som sedan lång tid används runt om i Europa och på många platser i USA med klimat som liknar vårt. Här finns en stor outnyttjad potential till minskad klimatpåverkan, där både vi i branschen och våra lagstiftare måste ta ett gemensamt ansvar.

Vad är er ambition med hållbarhetsarbetet?

– För oss är hållbarhetsarbetet ett sätt att säkerställa lönsamhet och konkurrenskraft, genom utveckling av hållbara lösningar och genom att vara attraktiva för kunder och medarbetare. Hållbarhet kräver en helhetssyn och en långsiktighet som både utmanar och utvecklar oss, och arbetet drivs av våra engagerade medarbetare i sina respektive roller. Vår ambition är att vara ledande inom miljö, den mest attraktiva arbetsgivaren och det mest lönsamma företaget inom vår sektor. Det är egentligen inget nytt i sig; det som är nytt är att vi genom att samla miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor under begreppet ”hållbarhet”, på ett tydligare sätt kan kommunicera internt och externt hur vi tar ansvar.

Swerock
Swerocks medarbetare från hela landet samlades i Stockholm förra veckan. Under en två dagar lång Kick Off diskuterades hållbar betong. Foto: Swerock.

Vad tycker ni om Betonginitiativets färdplan?

– Färdplanen är ett bra sätt för branschen att samlas kring gemensamma utmaningar och verka för att skapa rätt förutsättningar för att kunna nå våra klimatmål. Vi åtar oss både att utföra egna åtgärder och att delta i branschens kraftsamling för att lösa gemensamma frågor. Vi står inför stora omställningar på kort tid, och ingen av oss kan lösa det ensam. Det krävs bred och långsiktig samverkan i hela värdekedjan, ett tydligt mål och en gemensam bild av hur vi ska ta oss dit. Färdplanen ger också branschen en stark enad röst när vi närmar oss t ex politiker och offentliga upphandlare, som påverkar våra möjligheter genom utformning av regelverk och styrmedel och genom sin kravställning.

Vad ser ni som betongbranschens största utmaning sett till hållbarhetsfrågorna?

– Jag skulle säga att det är klimatfrågan. När det gäller minimering av vår övriga miljöpåverkan, att erbjuda en trygg och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda, säkerställa ansvarsfullt agerande i alla led, och många andra frågor som vi ständigt måste arbeta med – där har vi definitivt utmaningar men också en tydligare bild av vad som behöver göras. Klimatfrågan är både komplex och akut, och den måste lösas för att betongen ska vara relevant i ett hållbart byggande. Betongen är ett fantastiskt material på många sätt, men nu har vi insett att funktionen har uppnåtts till ett högt pris i form av koldioxidutsläpp.

– För att nå verklig hållbarhet måste vi bygga vidare på fördelarna samtidigt som vi minimerar nackdelarna. Det handlar om omställningar som kräver stora insatser och stor uthållighet. Men på Swerock är vi övertygade om att branschen kommer att lyckas och att betong har en plats i framtidens hållbara byggande.