Hem Hållbarhet Nytt namn för SGBC:s miljöcertifiering

Nytt namn för SGBC:s miljöcertifiering

Maria Forsgren
Maria Forsgren är chef för Miljöbyggnad på SGBC.

SGBCTill årsskiftet lanseras Sweden Green Building Councils (SGBC) efterlängtade certifieringssystem. Genom en tävling för allmänheten har systemet döpts till Miljöbyggnad iDrift.

– Branschen har generellt bra koll på miljöprestandan vid nyproduktion, men nu vill vi börja se över det befintliga byggnadsbeståndet där de stora möjligheterna till miljönytta finns. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg för det, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC.

Som namnet antyder är Miljöbyggnad iDrift baserat på Miljöbyggnad, Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, men riktar sig enbart mot redan befintliga byggnader. Med certifieringssystemet, som tidigare hade arbetsnamnet Miljöbyggnad Drift och förvaltning, ska Sverige uppnå flera av miljömålen. Befintliga byggnader står för en stor del av bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan.

– Ska vi uppnå Sveriges miljömål måste vi börja arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren.

Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från årsskiftet 2019/2020, men ett flertal aktiviteter kommer att ske innan dess. Manualen för det nya certifieringssystemet lanseras under hösten liksom utbildningar i olika nivåer.

SGBC har utvecklat Miljöbyggnad iDrift sedan 2017 och under 2018 genomfördes pilotprojekt. 15 stora aktörer som Einar Matsson, Akademiska Hus och Stena Fastigheter testade certifieringssystemet på sina fastigheter.

Miljöbyggnad iDrift fick sitt namn genom en tävling som SGBC utlyste i början av mars. Bland de drygt 50 bidrag som skickades in valdes Miljöbyggnad Drift som skickats in av Karl Sundholm, projektchef på Castellum. Namnet anpassades sedan av SGBC:s jurygrupp till Miljöbyggnad iDrift.