Hem Betonggalan Möt de nominerade på Kunskapsdagen

Möt de nominerade på Kunskapsdagen

Kunskapsdagen

Den 12 september har du möjlighet att suga kunskapen ur de nominerade till årets ”Roger” på Betonggalan. Det blir en heldag med allt från konstruktion till arkitektur och hållbarhet till jämställdhet. Det blir extra intressant eftersom juryn, som i år utser vinnaren, finns på plats och ställer frågor. Det kommer att bli många väl förberedda föreläsningar.

Tid och plats: 12 september, 9.00-22.00. Bryggarsalen, Stockholm.
Kostnad: 1900 kr exkl moms.
Lunch, kaffe och after work ingår i priset.
Sista anmälningsdag 21 augusti.

För anmälan klicka här >>

Program
9.00 Årets Jämställdhetspris
Tekniksprånget
Tekniksprånget är ett fyra månader långt program med betald praktik som startats av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens. Efter praktiken vill 80 procent studera vidare för att bli ingenjör. Hälften av dessa är kvinnor.

Amanda Eklund, Serneke
Trots sina 24 år har Amanda redan visat sitt brinnande engagemang och sin målmedvetenhet inför att locka fler kvinnor till byggbranschen. För att driva dessa frågor och ha en plattform att verka från statade Amanda podcasten, ”Samhällsbyggnadskvinnor”.

9.30 Årets Montageledare
Andreas Hesselroth, Kynningsrud Prefab
Andreas är 32 år, och har arbetat som montageledare i Kynningsrud sedan 2012. Han har lett många stora projekt som: Mölndal Galleria, Mölndal sjukhus och Kungälvs sjukhus.

Tomas Berglin, Olsson Berglin
Tomas flerspråkighet gör honom väldigt omtyckt på dagens multinationella arbetsplatser. Exempel på projekt som Tomas drivit framgångsrikt senaste året är Mektagonen i Göteborg, Kungsbacka badhus och nu Tapetfabriken i Sickla.

Stipo Lipovac, Benders
Han är en ordningsam och styr sina projekt med järnhand och lämnar inget åt slumpen. Han har varit ansvarig för P-Hus Mörby Centrum, bostadsprojekt Vaktstugan, Unum och Prinsen, bostadsprojekt åt Skanska.

10.15 Kaffe

10.30 Årets Betongforskare
Bodil Wilhelmsson, Cementa
Bodil utsågs Årets Betongforskare 2014 för sitt doktorsarbete som beskrev möjligheterna att modellera cementprocesser för att minska miljöbelastningen. Nu är hon nominerad sitt arbete i projektet CemZero som undersökt elektrifiering av cementklinkerprocessen med bl.a. plasmateknik, vätgas och mikrovågor.

Carlos Gil Berrocal, Chalmers
Carlos disputerade 2017 med en avhandling om möjligheten att använda fiberarmering tillsammans med konventionell armering. Genom försök har han visat att fibrer förbättrar beständigheten hos armerade betongkonstruktioner då de både fördröjer och reducerar armeringskorrosion, samt minska effekten av korrosion på bärförmågan.

Tobias Gasch, KTH
Tobias Gasch har i sitt doktorsarbete förvärvat djupa kunskaper kring de kemiska och fysikaliska processer som startar när betong blandas och sedan utvecklar betongens egenskaper i hårdnat tillstånd och beskriver dess åldrande. Tobias har på ett förtjänstfullt sätt omsatt kunskaperna i arbetet med att utveckla ett state-of-the-art-koncept för numerisk modellering av betong som beaktar dessa multifysikaliska kopplingar.

11.15 Årets Arbetsmiljöpris
De nominerade är ännu inte klara

12.00 Lunch

13.00 Ung&Tung
Jenny Andersson, WSP
Jenny är född 1992 och arbetar idag som brokonstruktör på WSP och är engagerad i alla delar av projekteringsprocessen, men har fokuserat sig inom konstruktionsberäkningar för bro och anläggningskonstruktioner i betong. Hennes senaste projekt har varit en snedvinklig spännarmerad bro, med spännvidd på 46 m, för Saltsjöbanan i projekt ”Slussen Berg”.

Linnéa Lepistö, Peab
Linnéa Lepistö är 29 år och arbetar som BIM-samordnare på Peab i Eskilstuna och Nyköping. Med okonventionella metoder har Linnéa fått Eskilstuna- och Nyköpingskontoren till att bli två av Peabs ledande orter sett till digitalisering. Hon sitter även som vice ordförande i BEAsts arbetsutskott Bygghandlingar.

Kevin Cicek, Linotol
Kevin är 22 år och utbildad högskoleingenjör inom Byggnadsteknik. Under det senaste året har Kevin varit platschef på Linotols entreprenad vid Lidls nya lager i Örebro, ett projekt som omsätter 66 miljoner kronor och innehåller över 50 000 arbetstimmar. Komplexiteten i detta projekt är stor eftersom beställaren är ett tyskt företag och de önskar bygga efter tyska normer men där man har svenska regler att förhålla sig till.

Max Lindeskog, Betongindustri
Max är fabrikschef på Betongindustris största fabrik, Hammarbyfabriken som har en årlig produktion på 100 000 kubikmeter med sex anställda och med 15-20 betongbilar som är knutna till fabriken. Fabriken är öppen 24/7 och har en produktmix som är svårslagen. Max med sin framgång har på endast några år blivit en stark nyckelperson på Betongindustri.

14.00 Årets Betongentreprenör
Ulf Brolin, NCC
Ulf har genom sitt gedigna arbete skapat förutsättningarna för Nya Vattentornet i Helsingborg, ett platsgjutet projekt på 15 000 kubikmeter betong och med över 400 pumpuppställningar. Genom stor yrkesskicklighet har Ulf förvaltat och utvecklat byggmaterialet betong och sättet man hanterar platsgjutna konstruktioner.

Magnus Rönnbom, Svensk Armering och Betong
Svensk Armering och Betong tillhandahåller ett koncept med betongstomme inklusive smide för ett snabbare och mer priseffektivt sätt att bygga på. Med deras koncept klarar de även att bygga konstruktioner som har en livslängd L100 med mycket enkla medel. Under de senast åren har man gjort projekt så som Mölndals Bro, Vilt bro Viared och Kolla Parkstad.

Mikael Johansson, Peab
Mikael jobbar just nu på ett kajprojekt vid Kvarnholmen och har tidigare jobbat med Tomtebodatunneln, vägbro över spåren vid Ulriksdal och grundarbete till kontorsbyggnaden Pelaren 1 i Johanneshov.

14.45 Kaffe

15.00 Årets Miljöpris
Betonginitiativet
Betonginitiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong som ska finnas på marknaden 2030 och används överallt år 2045. För att uppnå det har Betonginitiativet antagit en färdplan tillsammans med Fossilfritt Sverige som överlämnades till regeringen i april 2018.

Amanda Borneke, CS Riv & Håltagning
Amanda Borneke, 25 år, arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledare på CS Riv & Håltagning som blev Sveriges första riventreprenad att skriva på färdplanen för Fossilfri bygg- och anläggningssektor och har sitt eget återbruk för rivavfall. De senaste året har Amanda möjliggjort upphandlingskrav för återbrukad betong och kvalitetssäkringar för betong som konstruktionsmaterial.

Thomas Betong, Klimatförbättrad specialbetong för bassänger i Kungsbacka Badhus
Thomas Betong har tagit fram och levererat en klimatförbättrad specialbetong för bassänger, med slagg som alternativt bindemedel, till Kungsbacka Badhus. Den klimatförbättrade betongen uppfyller de krav på betongsammansättningar som finns i gällande regelverk för aktuella exponeringsklasser samt krav på hållfasthet.

16.00 Årets Betongkonstruktör
Åsa Lövblom, ELU
Åsa har sedan 2011 deltagit i Slussenprojektet i en ledande roll som uppdragsledare K och nu senast Samordnande Teknikansvarig. Åsa har på ett prestigelöst och tryggt sätt lett konstruktionsarbetet med de komplexa betongkonstruktionerna på Södermalmssidan. Geometriskt avancerade monolitliknande byggnadsverk som är en hybrid av broar och byggnader i en extremt kompakt omgivning.

Dan Nilsson, WSP
Olskroken Planskildhet är ett projekt som innefattar konstruktion och bärighetsanalys av många broar, inom ett stort område, för att kunna öka framkomligheten i järnvägsnätet utanför Göteborg. Dan har arbetat och styrt sin del av detta uppdrag på ett föredömligt sätt genom att vara teknikansvarig för 6 broar, varav 2 stycken längre än 600 meter. På ett skickligt och engagerat sätt har Dan ansvarat för samordning mellan olika teknikområden och lett 6 olika team av Brokonstruktörer, där cirka 50 personer arbetat med konstruktion, ritningar och granskning.

Helmer Palmgren, Sweco
Med sin gedigna erfarenhet och kunskap, i kombination med sin innovativa sida, har Helmer Palmgren drivit och lett konstruktionsarbetet, så att man kunnat uppfylla de extremt höga krav som ställs på betongkonstruktionerna i den nya forskningsanläggningen ESS i Lund, en anläggning som starkt kommer att bidraga till att lösa många av de vetenskapliga gåtor vi fortfarande brottas med.

17.00 Årets Betongarkitekt
Johan Berglund, 42 Architects, Hyttgårdsparken
Med ett tydligt grepp och formsäker hand har Hyttgårdsparken karvats fram likt böljande diken i landskapet. Här kommer betongens materialegenskaper till sin fulla rätt. Terrasserade ytor, släta former och precisa kanter lockar besökaren till en uppvisning i både fart och arkitektur.

Mathias Mellah och Johan Larsson, Koncept, Mono
Med en väl sammanhållen och karaktärsfull gestalt i betong spelar det nya kvarteret Mono bra med sina kraftfulla grannar Tobaksfabriken och Magasinet på Maria Bangata. Ett elegant system med fasader av fasetterade betongelement i kraftfull relief, och balkongräcken av glas, beskriver en snygg vertikal struktur. Stora fönsterpartier i trä möter marken och en attraktiv takvåning och terrass avslutar volymen uppåt. Kvarteret utgör en fin helhet, med små vällösta lägenheter, trädgårdar och gemensam park, och andas exklusivt stadsboende i en historisk industrimiljö.

Karl Johan Nyqvist, Nomo Studios, Frame House
Frame House är ett exempel på minimalistisk betongarkitektur när den är som bäst: en välproportionerad abstrakt skulptur av opaka och transparenta ytor. Med elegans och precision utnyttjas materialets plastiska och statiska egenskaper.

18.00 Årets Arbetsmiljöpris
Karin Wadén, Betongindustri
Det är en konst att få en betongtillverkande organisation att prioritera arbetsmiljöfrågor utan att man skall känna det som ett måste. Detta har Karin gjort på en kort tid. Hon är ute på fabrikerna och går tillsammans med fabrikschefer igenom alla farliga arbetsmoment och ger tips på lösningar på att säkra upp arbetsplatsen. Antalet olyckor med frånvaro har minskat från tio stycken 2018 till endast en hitills i år.

Fredrik Löfstrand, JM
JM Entreprenad utför åt Stockholms stad komplicerade betong- och grundläggningsarbeten via byggande av buss- och arbetsgata samt ledningsarbeten i sjönära miljö på Hamnpirsvägen i Norra Djurgårdsstaden. Vid svåra saneringsarbeten i entreprenaden har heltäckande gummidräkter använts samt friskluftsmasker för att minimera inandning eller kontakt med skadliga ämnen. Arbetsgruppen på Hamnpirsvägen har lyckats att leverera ett projekt som överträffat beställarens krav och förväntningar, bland annat med noll olyckor sedan starten 2018.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har på bred front påverkat byggbranschen i hela Sverige genom dialog, föreläsningar, utbildningsmaterial och branschstatistik. De sammanfattar och sammanställer ny forskning på området arbetsmiljö och delar detta. AV:s inspektörer jobbar outtröttligt med att bidra med kunskap och förståelse för arbetsmiljö och risker. De sätter även stopp för riskfyllda arbeten och står upp för krav på en riskfri arbetsmiljö för alla. Både på arbetsplatser men även i civilsamhället.

Håll Nollan
Håll Nollan är en förening för bygg- och anläggsbranschen med syftet att med gemensamma krafter jobba för att hålla nollan när det gäller skador. För två år sen gick tolv aktörer i branschen samman för att skapa en säkrare bransch. Med små resurser har föreningen lyckats samla ca 60 medlemsföretag. I olika grupper tar medlemsföretagen fram gemensamma arbetssätt för byggbranschen. En enhetlig standard bidrar till igenkänningsfaktor för alla underentreprenörer som kommer till de olika arbetsplatserna. Mindre företag som inte har samma möjlighet att skapa rutiner får hjälp med hur de ska arbeta.

19.00 After Work
Mingeltallrik, dryck och många trevliga möten.