Hem Fråga Experten Fråga Experten: Åtgärda fuktskadat garage?

Fråga Experten: Åtgärda fuktskadat garage?

Fråga Experten

Vi är en samfällighet som fått skador i garage. Vi försöker att undersöka vilka åtgärder som går att göra. Garagen är från 1967 och byggda uppe på varandra och de är garagen som är underst som har skador. Lättbetong har släppt från taket och armeringen är helt rostig. Elementen på sidorna verkar vara i bra skick vad man ser. Har ni några tips på vad vi kan göra?
/Sofia

Garage och andra liknande betongkonstruktion är extra utsatta, då de ofta exponeras för koldioxid (karbonatisering) och höga koncentrationer av klorider (armeringskorrosion), samt eventuellt ”saltfrysning”.

Äldre garage och parkeringshus är många gånger bristfälligt dimensionerade för denna miljö (avseende täckskikt, vatten-cement-tal, sprickbreddsbegränsning), då byggreglerna var annorlunda då. Vi ser därför många konstruktioner byggda under 60- och 70-talet som är i ganska ”dåligt” skick idag, och problemet är som regel armeringskorrosion. I parkeringshus kan det vara under bilarnas hjulhus och andra ställen där saltvatten rinner/ansamlats.

Lättbetong är otät och inte så basisk, varför den inte skyddar armeringen mot korrosion. För bjälklag i parkeringshus väljer man idag en tät betong (vct max 0,40), minst 35 mm täckskikt (50 år) och sprickbredd under 0,20 mm. I ditt fall har kanske armeringen hamnat nära lättbetongen (kvarsittande form) och konstruktionsbetongen kan ha ett högt vct (ca 0,60).

Om betongen släppt från taket och armeringen är frilagd och rostig bör du omgående göra en tillståndsbedömning av konstruktionen. Har lastbärande armering bristfällig vidhäftning och reducerat tvärsnitt (korrosion) finns risk för ras.

Oskar Esping