Hem Hållbarhet Hållbarhetshjältar del 2: Abetong

Hållbarhetshjältar del 2: Abetong

Som det står på Svensk Betongs sajt betongarhallbart.se så finns det många hållbarhetshjältar i betongbranschen. Vi kommer att presentera några av dem här på betong.se och efter Swerock som var först ut är det dags för Abetong och deras kvalitets- och miljöchef Ann-Sofi Persson.

Hur bidrar Abetong till att minska betongens miljöpåverkan?

– Ett av Abetongs prioriterade projekt är ”klimatförbättrande betongelement” som syftar till att kunna erbjuda betongelement med lägre miljöpåverkan än idag. Vi har en grupp som tittar på vilka förändringar som behöver göras i hur vi tillverkar betong men även i våra produktionsmetoder.

– Statusen på våra betongrecept har jämförts mot Svensk Betongs referensbetong för att klargöra utgångspunkt för förbättringsarbetet. Vi ser även på möjligheter att minska energiförbrukningen och minska utsläppen från transporterna, säger Ann-Sofi Persson.

Vad har ni för ambition med ert hållbarhetsarbete?

– Vi vill minska mängden koldioxid per ton betong. Målet är att vi genom att till exempel optimera våra betongrecept och använda andra bindemedel än cement ska kunna erbjuda våra kunder betongelement som har lägre koldioxidutsläpp än idag. Vårt mål är att alla betongelement från Abetong ska vara klimatneutrala senast år 2045.

Ann-Sofi Persson
Ann-Sofi Persson. Foto: Abetong.

Hur jobbar ni med miljödeklarationer?

– Vi har precis tagit fram EPD:er för pelare, balk, balkonger, inner- och ytterväggar. Vi har sedan tidigare tredjepartscertifierade EPD:er för våra slipers. En EPD är en miljövarudeklaration som bygger på data ur ett livscykelperspektiv. Beräkningen är utförd med hjälp av Svensk Betongs EPD-Verktyg och är utförd enligt EN 15804. I beräkningen ingår alla obligatoriska delar enligt standarden och som omfattar påverkan från råvaruutvinning och fram till leverans på byggplats.

Vad tycker du är betongbranschens största utmaning sett till hållbarhetsfrågorna?

– Kommersiellt och storskalig användning av CCS (koldioxidlagring) och CCU (koldioxidanvändning) har identifierats som nödvändiga tekniksprång. Även om alternativa bindemedel finns och utvecklas, så är det orealistiskt att tro att cement helt kommer att ersättas. Staten behöver bidra till en långsiktig lösning av den ekonomiska risken som tekniksprånget inom CCS/CCU innebär.

Vad tycker du om Betongbranschens färdplan för klimatneutral konkurrenskraft?

– Färdplanen är jätteviktig! Den tar ett samlat grepp för att öka tempot i arbetet med klimatneutral betong och identifierar vilka steg som behöver tas för att nå målet. Jag är ny i branschen och mitt intryck är att vi verkligen kraftsamlar och är beredda att gå från ord till handling!

Läs också:
Hållbarhetshjältar del 1: Swerock