Hem Hållbarhet Riksbyggen bygger nytt kvarter i Ystad

Riksbyggen bygger nytt kvarter i Ystad

Urmakaren
Kvarteret Urmakaren, Ystad. Foto: Riksbyggen.

Snart startar Riksbyggen förberedelserna för bygget av kvarteret Urmakaren i Ystad. Flera byggnader rivs för att göra plats åt nya hyres- och bostadsrätter i ett centralt läge.

– Det kommer att innebära ett rejält tillskott på bostadsmarknaden i Ystad. Nya bostäder innebär också ökad rörlighet på bostadsmarknaden, särskilt med tanke på det stora antal seniorbostäder som Riksbyggen planerar att uppföra i Ystad, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Skåne.

Detaljplanearbetet väntas vara klart senare i år. Sammanlagt är det 17 byggnader och runt 6000 ton betong som ska tas bort.

– Det handlar om äldre och delvis förfallna före detta industri- och verkstadsbyggnader som kommer att rivas och marken skall saneras. Ur hållbarhetssynpunkt innebär det en stor insats att förvandla den gamla industritomten till levande och grönskande bostadskvarter, säger Christel Leveen, projektledare på Riksbyggen i ett pressmeddelande.

Av de totalt 450 nya lägenheterna beräknas 130 bli seniorbostadsrätter inom Riksbyggens Bonum-koncept som riktar sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år.

– När det gäller hållbarhet tänker vi på helheten, ur socialt och ekonomiskt perspektiv ska vi bygga ett område som tilltalar alla. Ur ekologiskt perspektiv ska det vara långsiktigt hållbara boenden med genomtänkta materialval och trevliga innemiljöer, bra för planeten och bra för människan. Tanken är också att gårdsmiljöerna kommer bidra till ekosystemtjänster och sociala mötesplatser säger Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Den första byggetappen beräknas kunna starta under 2021.