Hem Hållbarhet “Vi kan bygga klimatneutralt tillsammans”

“Vi kan bygga klimatneutralt tillsammans”

En debattartikel från Skanska har publicerats i flera dagstidningar. Under rubriken “Vi kan bygga klimatneutralt tillsammans” efterlyses en kraftsamling för att bromsa klimatförändringarna.

“Nyttan är förutom en framtid för våra barn, ett bättre samhälle och ett stärkt och konkurrenskraftigt Sverige.” skriver Skanska-cheferna Agneta Wannerström, Johan Gerklev och Olle Strandsäter i artikeln.

Som ett bra exempel på klimatnytta lyfter Skanska fram smart optimering av betong i byggnationen av en logistikhall i Arlandastad som minskade betongmängden med 2500 ton. Ett annat exempel är användandet av så kallad grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan.

“Byggsektorn har potential att halvera klimatpåverkan till 2030, med teknik som redan finns idag. Men ska vi nå detta mål behöver upphandlare ställa rätt krav i upphandling, uppmuntra samverkan, ge incitament och följ upp kraven för att klimatlösningarna ska användas.”

Klicka här och läs artikeln i sin helhet  >>