Hem Okategoriserade Järnvägsbro rivs efter fuskbygge

Järnvägsbro rivs efter fuskbygge

bro
Järnvägsbron över Ljungan .

En nybyggd bro över järnvägen i Njurunda, nedanför Sundsvall, måste rivas. Dessutom finns det risk för att stödet till en annan bro måste byggas om från grunden. Skanska, som bygger för Trafikverkets räkning, har tagit på sig skulden.

– Det rör sig om kvalitetsbrister på betongen som innebär att vi måste riva Värdshusbron och bygga om från grunden, säger Anders Söderberg, distriktschef på Skanska till SVT.

Den nya mötesstationen i Dingersjö och Njurundabommen är tänkt att lätta på trafiktrycket på den hårt ansträngda Ostkustbanan, men 320 miljoners-projektet har stött på problem. Den betongbro som stod klar i Dingersjö förra året har visat sig vara ett fuskbygge. Betongkvaliteten är så dålig att Skanska beslutat att riva bron och bygga upp en ny från grunden.

– Ja, vi har inget annat val. Lappa och laga går inte, säger Anders Söderberg.

Ett annat, ännu större problem, är de nya fundamenten i älvfåran till en större bro som byggs parallellt och ska leda järnvägstrafiken över älven Ljungan. Den 160 meter långa brobanan ligger klar och väntar att skjutas på plats men projektet ligger nere sedan ett år tillbaka. Skanska har gjutit brofundamentet som en platta på botten av älven, men Ljungans strida vatten har trängt in underifrån och påverkat stabiliteten. Inom några veckor kommer domen från den tekniska undersökningen för projektet som ska vara igång nästa år.

– Vi har fått utfästelser att de (Skanska) ska stå för kostnaderna och att tidsplanen hålls, säger Lennart Helsing kommunikatör vid Trafikverket, till SVT.

De nya broarna för dubbelspårig järnvägstrafik byggs inför uppgraderingen av Ostkustbanan till dubbelspår längs sträckan från Gävle och norrut.