Hem Fråga Experten Fråga Experten: Toleransnivå för överkorn?

Fråga Experten: Toleransnivå för överkorn?

Fråga Experten

Finns det någon toleransnivå för hur mycket överkorn det får vara i en betong eller egentligen i ballasten? Jag har köpt betong med 16 sten, men skulle säga att majoriteten är 16-22 mm kanske. Har även varit i kontakt med fabriken och i deras siktkurvor visar det 28% stannar på 16 sikten. Kan man kalla det 8-16 då?
/Karl

Om en betongfabrik är certifierad (SS-EN 201) skall bl.a. en rad egenskaper hos betongen deklareras. Om inget annat har överenskommits så specificeras (ex på följesedeln) största stenstorlek samt exponerings-, kloridhalts-, hållfasthets- och konsistensklass. Vad gäller största stenstorleken Dmax brukar det vara 8, 16 eller 22 (alt 25 eller 32 mm).

Ballasten som används till betongen är som regel CE-märkt, där en rad egenskaper deklarerar, enligt ballaststandarden (SS-EN 12620). För ”grov” ballast finns klass med övre och undre gräns för hur mycket över- respektive underkorn som den får ha. Exempelvis makadam typ 8-16 mm brukar vara deklarerad med klassen Gc85/20 (alt Gc80/20). För denna fraktion gäller då max 20% underkorn (passerar 8 mm sikten) och minst 85% skall passera 16 mm sikten (15% överkorn). Dessutom gäller max 5% passerande ”halvsikten” 5,6 mm och minst 98% 22,4 mm, samt 100% passerande 31,5 mm.

Egenskaperna hos ballasten kan variera en hel från leverans till leverans och över tid. Men jag kan tycka att 28% stannande på 16 sikten är för mycket, och uppfyller inte definitionen för en 8-16 fraktion (eller en betong med Dmax 16 mm). En ”bred” fraktion som exempelvis 8-22 är inte så användbar för en betongfabrik, då är istället 16-22 att föredra för att kunna komplettera 8-16.

Mycket och stor sten är som regel att föredra, det ger beständigare och mindre krymp/sprickbenägen betong. Men många gånger behöver stenstorleken begränsas av armeringen (cc-avstånd, täckskikt, mm), gjuttjocklek och ev pumpning.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group