Hem Okategoriserade Sex av tio ingenjörer jobbar övertid

Sex av tio ingenjörer jobbar övertid

Ulrika Lindstrand - förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Ulrika Lindstrand - förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. Foto: Pernilla Pettersson.

Nya siffror visar att en majoritet av de yrkesverksamma ingenjörerna i företag har för stor arbetsbörda.

– Övertiden är ett tecken på värdet av ingenjörernas insatser för Sveriges tillväxt och hållbarhet. Men det behövs möjligheter till gränsdragningar mellan arbete och fritid, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Med över 150 000 medlemmar är Sveriges Ingenjörer det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Den senaste löneenkäten visar att runt 60 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar arbetade övertid under fjolåret. Genomsnittet uppgick till drygt 11 övertidstimmar i månaden och för den fjärdedel som hade högst övertid låg snittet på mer än det dubbla. Vanligast och mest övertid är det bland män och i åldersgruppen 55-59-åringar.

– Våra medlemmar efterfrågar balans och efterlyser bättre rutiner från sina arbetsgivare på det här området, säger Ulrika Lindstrand.

Arbetstrycket syntes även i förbundets senaste Innovations- och konjunkturrapport från i maj. Enligt enkätsvaren var arbetsbördan för stor för 68 procent av tjänstemännen inom industrin och för 50 procent inom tjänstesektorn. Totalt var arbetsbördan för stor enligt 60 procent av samtliga svarande.

– Näringslivet har stora teknikomställningar och hållbarhetsutmaningar att hantera. Det gör att företagen inte kan slå av på utvecklingstakten. Satsningar på god arbetsmiljö, relevant kompetensutveckling och bra löneutveckling är avgörande för att behålla den nödvändiga tekniska spetskompetensen.

Drygt 72 000 yrkesverksamma medlemmar deltog i Sveriges Ingenjörers lönenkät för 2018.