Hem Okategoriserade Almedalen: Därför är byggpriserna så höga!

Almedalen: Därför är byggpriserna så höga!

Hur stimulerar vi konkurrensen och breddar den smala marknad vi har inom byggsektorn genom att påverka processer och nya aktörer i en traditionsbunden bransch? Lång fråga som behandlades i HBV:s tält på Mellangatan i Visby idag under Almedalsveckan.

Konkurrensverket har tagit fram en rapport om byggsektorn och prisutvecklingen och jämför den med andra sektorer. På plats var Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket, och fick frågan om byggbranschen är Sveriges minst konkurrensutvecklade bransch.

– Nej, det är den inte. Men nästan. I vår rapport ser vi bygg och bank som problembranscher. Byggföretagen har intressen i flera led, antalet anbud sjunker, prisutvecklingen är högre än vad den statistiskt borde och vi ser lågt inslag av utländsk konkurrens. Kostnaderna för byggmaterial är högre än i andra europeisk länder, sa Rikard Jermsten.

Håkan Ericsson, inköpschef, Veidekke Bygg, fick förklara för byggbranschens räkning.

– Vi har dålig produktivitet. En orsak är kommunala särkrav och formen vi blir upphandlade på. Vi går från ett projekt till ett annat, då är det svårt att vara produktiva, sa Håkan Ericsson.

Anna Nordén, vice vd, Framtiden Byggutveckling, berättade om deras öppenhet för att ta in utländska entreprenörer. Just nu har de kroatiska och polska företag som jobbar åt dem. Det är ett resultat av att de besökt många länder för att få kontakter.

– Av 22 byggprojekt som vi har igång har vi 16 olika entreprenörer. Det ger konkurrens, säger Anna Nordén.

– Vi har extremt mycket utländsk arbetskraft på svenska marknaden. Vi som större aktör har Skatteverket i hälarna och kan inte fuska och vi måste betala kollektivavtal, sa Håkan Ericsson.

I Stockholm är det ungefär 15 entreprenörer som lämnar offert på varje entreprenad.

– Följer man inte kollektivavtalet kan man lägga sig 5–10 procent lägre, det kan vi inte konkurrera med. Beställarna måste var noga med att kontrollera sina entreprenörer, annars blir det svårt för oss, sa Håkan Ericsson.

Ulf Lindblom, chefaffärsavdelningen, HBV, tyckte att något är fel när kostnaderna ökar och kvaliteten sjunker, vilket många upplever, enligt honom.

– Här blir det en risk att vi skalar bort för mycket i kalkylen, det kan bli kostnader som sen hamnar på förvaltning då vi köper sämre kvalitet som måste bytas ut tidigare, sa Ulf Lindblom.

Han berättade om HBV:s trepartsavtal där de upphandlar även med mindre leverantörer och där kommunala bostadsbolag kan beställa via dem. Det pressar priserna.

Jonas Högset, chef fastighet & boende, Sveriges Allmännytta, pushade för deras Kombohus.

– Det blir en kraft i volymen som gör det möjligt att bygga på många ställen där det annars inte är lönsamt. Det är ytterligheten för industrialisering där vi har förupphandlat för allmännyttan Det medför en tidsbesparing på 80–85 procent, sa han.

Frågan ställdes om lagen om offentlig upphandling, Lou, är ett hinder. Det tyckte inte Per-Ola Bergqvist, Foyen Advokatfirma.

– Lagstiftningen ger möjligheter, men man utnyttjar det för lite. Det är synd att man inte tror på förhandlingsrätten, sa han.

Han gav exempel på där inga anbud kommit in och där man ställt frågan till entreprenörerna om varför. Svaret har varit att projektet är för litet och byggtiden för kort.

– Då kan man förhandla om färdigställandetiden och låta entreprenören föreslå den. Man kan även packa ihop upphandlingar och lägga in godbit tillsammans med mindre projekt, menade han.

Något som även avskräcker anbud är att avtalsvillkoren blir för beställarvänliga.

– Beställaren kanske är bränd och lägger all risk när det gäller markförhandlingar på entreprenören.

Han tror inte att erfarenhetskrav avskräcker, det beror nog mer på just konstiga villkor. Där kan partnering användas mer så entreprenören kommer in i tidigare skeden, det ger möjlighet till lösningar som båda sidor tjänar på.

Anna Nordén berättade om deras utvecklande samtal med entreprenörerna där de tagit upp vad de som beställare kan förbättra och vice versa.

– Där kom det fram att vi kan vara mer långsiktiga och berätta tidigare vad vi har för planer så att marknaden kan vara förberedda. Det hade vi inte tänkt på, har vi till exempel tolv upphandlingar som ska ut till sommaren är de inte beredda.

Rikard Jermsten avslutade med att betona att LoU ger möjligheter.

– Det är inga tvivel om det, men det kräver en bra inköpsorganisation. Man måste förstå vad man upphandlar.

Han berättade även att Konkurrensverket snart kommer med en rapport om varför det är så få anbud i byggbranschen.

Medverkande i panelen: Ulf Lindblom, chef affärsavdelningen, HBV, Per-Ola Bergqvist, Foyen Advokatfirma, Håkan Ericsson, inköpschef, Veidekke Bygg, Jonas Högset, chef fastighet & boende, Sveriges Allmännytta, Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket och Anna Nordén, vice vd, Framtiden Byggutveckling. Moderator var Johan Almesjö, vd, HBV,