Hem Hållbarhet Näringsministern besökte Cementa

Näringsministern besökte Cementa

Ibrahim Baylan och Magnus Ohlsson
Näringsminister Ibrahim Baylan och Cementas vd Magnus Ohlsson. Foto: Cementa.

Närings- och innovationsminister Ibrahim Baylan besökte Cementas fabrik i Slite på onsdagen. Ett mycket positivt möte enligt fabrikschefen Fred Grönwall.

Cementa står inför en kommande prövning i mark- och miljödomstolen för en fortsatt kalkstensbrytning efter 2021. En trygg och långsiktig råmaterialförsörjning är en förutsättning för att driva vidare cementindustrin på Gotland som sysselsätter 430 personer på årsbasis. Ett fortsatt täkttillstånd är också nödvändigt för för utvecklingen av process och produkter på vägen mot koldioxidneutralitet.

– Vi behöver en hållbar cementproduktion i Sverige. Därför är jag väldigt positiv till att Cementa nu aktivt arbetar med att bli klimatneutrala redan till 2030. Även om Sverige är en liten producent av cement i ett globalt perspektiv så blir det tydligt att vi här har stor potential i att bli världsledande när det gäller att lösa koldioxidfrågan för branschen, sa Ibrahim Baylan.

Cementa
Fabrikschefen Fred Grönwall beskriver flödet från råmaterialbrytning i täkt till utlastning av färdigt cement. Foto: Cementa.

Fabrikschef Fred Grönwall var glas över att få visa upp Cementas arbete för att kunna förse den svenska byggsektorn med byggmaterial:

– Att arbeta för minskade koldioxidutsläpp kommer att kräva stora utvecklingssteg för branschen, och jag vill samtidigt framhålla det löpande arbetet vid fabriken som är betydande på vägen mot målet. Allt detta kommer vi att fortsätta ha fullt fokus på framåt.