Hem Okategoriserade Peab expanderar i Norden

Peab expanderar i Norden

Peab förvärvar YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden
Peabs vd och koncernchef Jesper Göransson och YIT:s dito Kari Kauniskangas hade så här roligt när de signerade avtalet.

Genom ett köp av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet stärker Peab sin närvaro i Norden. Peab får en marknadsledande position inom verksamheten samtidigt som industriverksamhetens betydelse för koncernen blir större.

– Genom detta förvärv tar vi nästa steg i utvecklingen av Peab som Nordens Samhällsbyggare, säger Jesper Göransson, Peabs vd och koncernchef.

Affärsområdet Industri med levererans av bland annat betong till bygg- och anläggningsprojekt har varit en bärande faktor bakom koncernens tillväxt och resultatgenerering genom åren. Affärsmodellen med fyra samverkande områden – Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling – skapar kostnadseffektiva produkter och tjänster för bygg- och anläggningsmarknaderna i Sverige, Norge och Finland.

– Beläggnings- och ballastverksamhet är nära kopplat till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Genom att expandera inom dessa delar lägger vi plattformen för att fortsätta växa och förstärka lönsamheten. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga skapar stabilitet, säger Jesper Göransson.

Förvärvet innebär ett övertagande av cirka 1700 medarbetare och tillträdet är planerat till den 1 januari 2020.