Hem Hållbarhet Halverad miljöpåverkan med anpassad betong

Halverad miljöpåverkan med anpassad betong

Malmö

Bostadsbolaget MKB Fastighets AB har halverat sin direkta klimatpåverkan, bland annat genom en satsning på klimatanpassad betong.

– Vi arbetar med en rad klimatsatsningar som ger bra resultat, men det behövs mer. Klimatfrågan är brådskande och ingen sitter på alla lösningar som krävs eller har rådighet över dem själv. Genom att samverka och byta erfarenheter med andra vill vi öka vår egen handlingskraft samtidigt som vi delar med oss av det vi gjort, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB Fastighets AB.

MKB medverkar i “Allmännyttans Klimatinitiativ” liksom “Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Att kunna leverera både prisvärda och klimatsmarta bostäder ser MKB ser som nödvändighet för en hållbar utveckling.

– Detta är en av de frågor vi aktivt söker lösningar på. Vi vill synliggöra vad som krävs, också av andra, i för att få fram de förflyttningar som måste göras för att lyckas, säger Jenny Holmquist.

MKB Fastighets AB ägs av Malmö Stad och är ett av Sveriges största allmännyttiga bostads- och fastighetsbolag med drygt 23 800 lägenheter och 1000 kommersiella lokaler.