Hem Hållbarhet Hållbarhetshjältar del 3: ABT Betong

Hållbarhetshjältar del 3: ABT Betong

I den tredje delen i vår serie om betongbranschens hållbarhetshjältar presenterar vi ABT Betong som nyligen släppte sin hållbarhetsredovisning för 2018. Malin Lewander, som är hållbarhetsansvarig på ABT, berättar att företaget har tagit ett helhetsgrepp kring betongproduktionens påverkan.

Malin Lewander
Malin Lewander.

– Fabrikernas moderna teknik återvinner alla restprodukter som uppstår i samband med produktionen såsom ballast, vatten och restbetong. Våra två mobila betongfabriker ger oss stor geografisk flexibilitet och möjligheten att utföra vårt arbete med begränsad miljöpåverkan eftersom antalet transporter kan minimeras, säger Malin Lewander.

Ambitionen med hållbarhetsarbetet är att främja en hållbar stads- och samhällsutveckling. Inom de närmaste åren kommer ABT att ersätta all klassisk diesel med HVO och att använda miljöcement i så stor utsträckning som möjligt.

– Vår elkraft kommer från 100 procent förnyelsebar el och vi utreder möjligheten att konvertera fabrikerna till biobaserad förnyelsebar eldningsolja.

Vad tycker du är betongbranschens största utmaning sett till hållbarhetsfrågorna?

– Investeringar i hållbara alternativ styrs i hög grad av marknadens efterfrågan. Om inte marknaden prioriterar klimatneutralitet försvårar det för oss att göra hållbara val. Detta i kombination med att Sverige har ett stort behov av en utbyggd infrastruktur leder till stora hållbarhetsutmaningar, inte minst gällande resurseffektivitet, säger Malin Lewander.

Hon tycker att det lätt blir så att det enbart talas om den mängd CO2 som släpps ut vid cementtillverkning när det handlar om betongens miljöpåverkan, men att branschen har fler problem än så att ta itu med.

– Människan använder dubbelt så mycket sand och grus i våra byggen som världens alla floder spolar ut i havet årligen, vilket innebär att vi använder mer sand än vad som produceras i naturliga processer. Sandbrytning har en stor negativ påverkan på ekosystem genom utarmning av strand- och bottenmiljöer på sand, torkar ut sjöar och till följd av utvinningen ökar partikelhalten i vattnet vilket täpper till gälar på fiskar. Sandbrytningen ändrar dessutom grundvattenflödet och mikroorganismer dör. Det här är en stor utmaning – att minimera vår negativa påverkan ur ett livscykelperspektiv och göra hållbara val utan att göra avkall på betongens kvalitet.

Vad tycker du om Betongbranschens färdplan för klimatneutral konkurrenskraft?

– Läget är akut och alla branscher behöver samverka för att minimera (och helst eliminera) de fossila utsläppen, inte minst betongindustrin. Jag tycker att betongbranschens färdplan är ett mycket bra initiativ. Genom att hela branschen tar ett samlat grepp kring frågan har vi större möjlighet att påverka utfallet och det inger hopp.

Enligt Malin Lewander så belyser Färdplanen branschens stora utmaningar inom fossilfrihet, såsom marknadens centrala roll såväl som utvecklingen av betongsammansättning.

– Klimatförbättrad betong finns redan, hur får vi marknadens efterfrågan på dessa produkter att öka? Det tycker jag färdplanen sätter fingret på och kunskapsuppbyggande är ett viktigt steg i rätt riktning.