Hem Fråga Experten Fråga Experten: Kakelugn på betongplatta?

Fråga Experten: Kakelugn på betongplatta?

Fråga Experten

Vi bor i en villa byggd 2015 med betongplatta och undrar om plattan tål en kakelugn på 1500 kg  och 720 mm i diameter. Plattan består av c25/30 betong med armnät 5150. Husbyggaren var tveksam och butiken som säljer dessa påstod att dom hade installerat dessa i i flera nybyggda hus.
/Peter

Själva betongen klarar
betydlig högre vikt än 1,5 ton. En C25/30 har yryckhållfasthet 30 megapascal (MPa), vilket motsvarar ca 3000 ton per kvadratmeter. Räknat på diameter 720 mm skulle detta motsvara drygt 1200 ton (förutsatt att lasten fördelas jämnt).

Betong är ett mycket starkt material i tryck, men i drag är det sämre (ca 8% av tryckhållfastheten). Har man då en betongkonstruktion som utsätts för dragpåkänningar behövs armering för att ta dessa laster. Är din betongplatta upplagd på ett stabilt bärlager kan krafterna tas upp av detta, och du kan belasta plattan med betydligt mer än en kakelugn på 1,5 ton. Men är det ett bjälklag, alternativt en platta som är pålad eller ej helt stabilt bärlager, kommer plattan utsättas för dragpåkänningar.

Och huruvida din platta då klarar kakelugnens vikt är inte lika självklart, det beror på en rad faktorer såsom spännvidd, armeringsmängd/placering, plattans tjocklek osv. Men jag skulle ändå vilja påstå att med C25/30, 5×150 nät och minst 100 mm tjocklek bör din platta klara den extra vikten.

Så är din platta väl grundlagd ser jag inga problem med kakelugnen. I annat fall kan det vara idé att låta en konstruktör räkna på lasterna med just dina förutsättningar.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group