Hem Okategoriserade Betonghall optimalt för golfjättens lager

Betonghall optimalt för golfjättens lager

lager

Strängbetong fick uppdraget att bygga golfbutikjättens Dormys nya lagerhall i Örebro. Dormys delägare och medgrundare Lars Johansson föredrar betonghallar för lagerhållningen.

– Vi har byggt många handelshus runt om i Sverige och Strängbetong har i princip varit med ända från början. År 2000 byggde vi den första fastigheten tillsammans, säger Lars Johansson.

Den kraftiga ökningen av e-handeln kräver större utrymme. Den nya lagerlokalen mäter 3000 kvadratmeter och byggs i anslutning till Dormys centrallager.

– Vi har utgått från Strängbetongs bashall som vi sedan har snitsat till lite grann med hjälp av en arkitekt. Det är billigare att bygga med plåt men det blir inte alls en lika skön miljö i de husen som i en betongbyggnad. I kombination med att vi alltid har golvvärme i byggnaderna blir det ett mycket behagligt klimat, både vad gäller värme och kyla. Därför är betong optimalt, säger Lars Johansson.

Tack vare längden på Strängbetongs takelement behövs det inte så många pelare och stolpar i lokalen.

– Det är oerhört viktigt för oss eftersom vi vill ha luftiga butiker. Stora, öppna ytor är framför allt betydelsefullt i butikerna, men det är ingen nackdel i ett lager heller.

Det nya lagret kom på plats på fem veckor. “Fantastiskt bra” enligt Lars Johansson.

Dormy är den tredje största detaljhandeln inom golf i Europa och finns på totalt på tolv platser runt om i Sverige. E-handeln, som kallades för postorder vid starten för 20 år sedan, finns även i Norge, Finland och Danmark.