Hem Okategoriserade Traineeprogram skapar helhetssyn

Traineeprogram skapar helhetssyn

Gustav Bolin Cronholm och Marielle Norling
Gustav Bolin Cronholm och Marielle Norling. Foto: Betongindustri.

Sedan i höstas går Marielle Norling och Gustav Bolin Cronholm ett traineeprogram inom HeidelbergCements affärsområde Fabriktillverkad betong. Under ett och ett halvt år får de en bred och djup kunskap om betongaffären.

– Jag är positivt överraskad över hur givande det är och trivs jättebra i verksamheten, säger Marielle Norling som liksom Gustav Bolin Cronholm är anställd av Betongindustri.

Traineeperioden består av praktikperioder inom olika delar av verksamheten som produktion, forskning, och försäljning. De har även fördjupade kontakter med HeidelbergCement-koncernen övriga affärsområden som cement och ballast.

– Den helhetssyn som traineerna bygger upp under perioden har både de själva och företaget stor nytta av framåt. Dels bygger de ett värdefullt nätverk. Dels ser man ofta ganska tydligt, när man får inblick i olika verksamhetsdelar, vilka processer som kan förbättras och effektiviseras, säger handledaren Karin Wadén som är hälsa- och säkerhetschef på Betongindustri.

Marielle Norling är nyutbildad betongmaterialingenjör och har tidigare arbetat med bland annat husbyggnation i Åre. Just nu är hon i slutfasen av ett projektarbete kopplat till det globala inköpssystemet. Det utförs tillsammans med traineer från andra länder för att slutligen presenteras vid huvudkontoret i Heidelberg i Tyskland.

Gustav Bolin Cronholms projektarbete handlar om merförsäljning till betongkunder. Han har varit anställd på Betongindustri i två år och såg traineeprogrammet som en möjlighet att få en stor kompetensutveckling på relativt kort tid.

– Jag visste att jag hade mycket kvar att lära, men under den här tiden har jag fått ungefär tio gånger mer kunskap än jag hade kunnat föreställa mig.