Hem Hållbarhet Cementa stärker förekomsten av nipsippan

Cementa stärker förekomsten av nipsippan

Foto. Cementa.

Sedan 2007 har Cementa arbetat tillsammans med Ecogain för att värna om skyddsvärda miljöer och arter i närområdet till företagets täkter på Gotland. Bland de arter som är skyddsvärda kring täkterna finns bland annat nipsippan och väddnätfjärilen.

nipsippa
Nipsippan.

– Med Västeuropas största förekomst av nipsippa på Filehajdar har Cementa ansvar att förstå artens biologi och därmed göra rätt val av åtgärder, säger Cementas utredare Anders Granér, biolog på Ecogain.

Ett mål med arbetet för att stärka nipsippan är att förstå dess ekologi för att kunna förbättra artens livsmiljö. Med vetenskapliga långtidsstudier skapas betydande kunskap om var den hotade arten trivs, vad den har för miljökrav och hur nya individer kan etablera sig långsiktigt.

– Nipsippan blommar tidigt på våren och är viktig för pollinatörer under den kritiska period när inte så många växtarter ännu börjat blomma. Arten ger näring åt de utsvultna humledrottningarna och bina som kryper ur sin vintersömn. Den skapar positiva ekosystemtjänster i naturen, säger Ander Granér.

Genom vetenskapliga undersökningar har Cementas utredare kommit fram till att det går att öka antalet individer på nya delområden. Det går lika bra, eller bättre, att så frön som att sätta ut småplantor. Det krävs dock öppna ytor utan annan vegetation för att frön ska etableras till nya plantor.

– Vi har visat att mer än femtio procent av fröna gror, och av de plantor som överlevt de två första åren lever alla efter elva år. Flera av dessa plantor blommade redan vid tre års ålder och blommar fortsatt. Och de har i sin tur bildat nya frön och nya plantor som etablerat sig, berättar Anders Granér.

Slutsatsen av de vetenskapliga studierna kring nipsippan på Filehajdar är att det går att nyetablera arten och därigenom öka antalet plantor. När det gäller kalkbrytning och nipsippans situation på Filehajdar finns mycket goda förutsättningar för att öka både utbredning och antal individer. Det finns ett flertal delområden som är mycket lämpliga för nyetablering och Cementa har även tittat på hur skötselåtgärderna samtidigt kan gynna andra skyddsvärda arter.