Hem Okategoriserade De gör Sveriges största digitala inomhusmodell

De gör Sveriges största digitala inomhusmodell

Daniel Månsson, Mikael Wetterstrand och Peter Karlsson.
Daniel Månsson, Mikael Wetterstrand och Peter Karlsson. Foto. Zynka.

I ett samarbete med Akademiska Hus 3D-skannar och kartlägger Zynka BIM över 100 000 kvadratmeter av Örebro universitet. Syftet är att göra Sveriges största helt digitala fastighetsmodell som utgör grunden för ett forskningsprojekt kring AI-teknik och i förlängningen startar en revolution.

– Det här kommer att förändra sättet för hur vi planerar och bygger, men framför allt förvaltar och använder fastigheter i framtiden, säger Daniel Månsson, Business Area Manager på Zynka BIM, i ett pressmeddelande.

Idag används ofta BIM (Building Information Modelling) i design- och uppförandefasen. En stor del av grundförutsättningarna för att skapa en digital tvilling finns redan innan ett projekt går in i förvaltningsfasen.

– En hittills relativt outnyttjad resurs med fantastiska möjligheter och potential, säger Daniel Månsson.

En digital tvilling kan beskrivas som en digital representation av den verkliga fastigheten. Den består av data från en mängd olika källor, bland annat GIS, BIM och IoT och fungerar som ett informationsnav för alla som använder byggnaden. Den ersätter ritningar och analog dokumentation och ger fastighetsägare möjligheten att inventera förvaltningsinformation och skaffa sig nya insikter om drift och underhåll och hur effektivt fastighetens yta disponeras.  En av de mest outnyttjade resurserna som den digitala tvillingens data skapar är möjligheten att erbjuda nya tjänster till hyresgäster och andra som använder lokalerna.

– Vi kommer att se hur fastighetsägarna går från en traditionell affärsmodell som bygger på underhåll och uthyrning av utrymmen till att bli mer tjänsteinriktad. Den digitala transformationen förändrar fastighetsbranschen, säger Daniel Månsson.

Digitala tvillingar går även att skapa av befintliga byggnader, vilket nu sker på Örebro Campus. Två laserskanningsvagnar arbetar non-stop och resultatet blir en virtuell modell som ger ett digitalt gränssnitt likt Google Maps, fast inomhus.

– Den digitala tvillingen kommer att användas inom olika utbildningar men också för att våra studenter ska kunna använda AR-teknik i appar, telefoner och glasögon för att navigera sig genom lokalerna och hitta objekt i byggnaderna. Att kunna boka rum och bättre utnyttja våra lokaler är bara en av tjänsterna vi ser framför oss, säger Mikael Wetterstrand, projektchef för Örebro Campus Lab vid Örebro Universitet.

Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus, vill göra Örebro Campus Lab till landets mest digitaliserade lärosäte:

– Med den skannade kopian kommer vi att kunna drifta lokalerna på helt nya och hållbara sätt som dels minskar klimatpåverkan, men även lära oss mer om hur byggnaderna används så att vi i framtiden kan skapa ännu bättre campusmiljöer.

Nu när både metodiken och tekniken är på plats ska Zynka skapa digitala tvillingar även på riktigt stora fastighetsbestånd.

– Projektet med Örebro universitet är bara början på en mycket intressant utveckling i branschen, säger Daniel Månsson.