Hem Hållbarhet Hållbarhetshjältar del 4: Starka

Hållbarhetshjältar del 4: Starka

Det är dags för den fjärde delen i vår serie om betongbranschens hållbarhetshjältar. Turen har kommit till Starka Betongindustrier och deras kvalitets- och miljöchef Lars Henrik Persson.

Det snart 90-åriga företaget har en uttalad strävan att alltid vara en part som bidrar till att hitta nya produkter och vägar för att skapa en hållbar framtid.

Lars Henrik Persson
Lars Henrik Persson.

– Vi har identifierat våra miljöaspekter och jobbar för att minska påverkan från dessa. Cement är den största och här jobbar vi med att minska klinkerandelen utan att slutproduktens egenskaper skall försämras, säger Lars Henrik Persson.

Frakterna miljöpåverkan minskas genom korta transporter av råmaterial och fabriker i närheten av kunderna. Lastbilarna kör på HVO eller, om det inte finns, bränsle med förnybart innehåll.

– Vår el kommer till 100% från vatten eller vindkraft och genom energikartläggning har vi identifierat olika besparingar. Grus är en ändlig resurs och vi jobbar med att minska andelen. En av våra fabriker har redan gått över på helkross och använder ingen grus, en annan har låg andel grus, som vi håller på att minska ännu mer, men resterande ballast kommer från återvunnet bergmaterial.

Vilka miljöklassningar är allra viktigast för Starka?

– Det beror på vilka krav kunderna har, eftersom det varierar kan vi inte klassa någon som viktigast. Samtliga våra produkter är deklarerade med e-BVD hos Byggvarubedömningen och EPD med hjälp av Svensk Betongs verktyg. Med hjälp av dessa klassar vi oss beroende på kundkrav. Till exempel Svanen, Sunda Hus, Miljöbyggnad, Bream och Leed.

Hur jobbar ni med Byggvarudeklarationen?

– Vi använder EPD för att mäta vår miljöförbättringar på produkterna. Byggvarudeklarationer använder vi bara som deklarationer.

Vad tycker du är branschens största utmaning sett till hållbarhetsfrågorna?

– Den utan tvekan största utmaningen är CO2 utsläpp som till 90 procent kommer från cement. En lösning med lagring av CO2 är det som måste till för att vi skall klara målen framöver.