Hem Hållbarhet Hållbarhetshjältar del 5: Betongindustri

Hållbarhetshjältar del 5: Betongindustri

hållbarhetshjältar del 5

Vi har kommit fram till den femte delen i vår artikelserie om branschens hållbarhetshjältar. När Ebba Örwall Lovén tillträdde som Betongindustris miljöchef i vintras upptäckte hon till sin glädje att ledningen har en tydlig målsättning i miljöfrågorna.

– Det är också ett öppet klimat – även de som arbetat inom företaget riktigt länge har visat sig väldigt engagerade i de relativt nya klimatfrågeställningarna och bidrar fullt ut med sin erfarenhet för att vi ska lyckas i utmaningarna.

Ebba Örwall Lovén
Ebba Örwall Lovén.

Som flera andra i den här artikelserien ser hon CO2-utsläppen som betongbranschens viktigaste hållbarhetsfråga.

– Där har cement de största utsläppen sett ur ett livscykelperspektiv. En stor utmaning är att förändra byggbranschens syn på uttorkningstider och möjligheten att förlänga byggprocessen, så kan man minska mängden cement i betongen rejält.

Hur bidrar Betongindustri till att minska betongens miljöpåverkan?

– Genom återvinning i produktionen, till exempel återvinning av tvättvatten tillbaka i produktionen av ny betong och att vi krossar restbetongen från fabrikerna i Stockholm till betongkross som ersätter 5 % av ballasten i produktionen av ny betong. Till hösten tittar vi på att utöka denna hantering av restbetong till fler fabriker.

Vilka fokusområden har ni i hållbarhetsarbetet?

– Cirkulär ekonomi – ökad återvinning på alla områden där det är möjligt. Minskade CO2-utsläpp genom dels förbättringar/effektiviseringar i den egna produktionen och transporterna, dels genom att lyfta för kunderna möjligheten att minska andelen cement i betongen med förlängd uttorkningstid till följd.

Hur jobbar ni med alternativa bränslen?

– Vi kör våra betongbilar till ca 55 procent på HVO/RME* och vårt mål är att öka den andelen till 65 procent i år, om det är möjligt med tanke på att tillgången på biobränslen är lite ojämn. På längre sikt är det förstås ännu mer intressant med eldrivna betongbilar och betongpumpar. Sex av våra 30 fabriker har fjärrvärme som uppvärmning i produktionen och vår målsättning är att öka andelen fabriker med fjärrvärme. Fyra av våra 30 fabriker har naturgas som vi vill byta ut till biogas på sikt.

* HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och RME (rapsmetylestrar) är flytande biobränslen som används som transportdiesel.