Hem Hållbarhet Smartare byggen med effektiv logistik

Smartare byggen med effektiv logistik

Jenny Linke
Jenny Linke, regional KAM och projektledare för multidisciplinära projekt i region Stockholm. Foto. Ahlsell.

Produktionskostnaderna på byggplatserna kan minskas rejält med en smartare logistik. Dessutom sparas värdefull tid samtidigt som arbetet blir mer hållbart. Ahlsells satsning på konceptet “Effektiv byggplatslogistik” har nu implementeras i projekt över hela Sverige.

– Varje projekt har sina speciella förutsättningar. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar kring byggplatslogistik utifrån vad som efterfrågas i projekten. Medan man på en byggplats efterfrågar tidsbestämda leveranser två dagar i veckan, kanske man i en annan behöver hjälp med att effektivisera materialflödet med våra flexibla förrådslösningar, säger Jenny Linke som är projektledare för multidisciplinära projekt i region Stockholm.

Gigantiska projekt som Förbifart Stockholm, ombyggnationen av Slussen och Stockholm Norvik Hamn kräver stora mängder material från flera olika produktsegment. Entreprenörerna måste hinna med det resurskrävande arbetet med att hantera alla leverantörer, beställningar, leveranser och fakturor.

– Min roll är att sudda ut gränserna mellan segmenten och istället ta ett helhetsgrepp och lyfta fram vårt totalerbjudande. Ahlsells styrka är att vi kan erbjuda våra kunder marknadens bredaste sortiment av produkter. Dessutom tillhandahåller vi specialistkompetens inom alla våra segment, till exempel inom betongkomplement, infästning och personlig skyddsutrustning, säger Jenny Linke.

“Min roll är att sudda ut gränserna mellan segmenten”

Ahlsell ser satsningen på effektiv byggplatslogistik som ett bidrag till utvecklingen av grönare, smartare och mer lönsamma byggprojekt. Resursbrist och krav på kostnadseffektivitet gör det än viktigare att få saker på plats i tid. Med ett helhetsgrepp ska totalkostnaden för ett projekt kunna minska liksom risken för projektförseningar. En effektiv bygglogistik leder också till ett mer hållbart byggande med färre lastbilar vilket minskar utsläppen av växthusgaser. En annan stor fördel är att arbetsplatsolyckorna blir färre i och med att byggmaterialet kommer till byggplatsen först när det behövs i produktionen.

Konceptet har bland annat använts vid bygget av kontorshuset Foajén vid Malmö Centralstation. Ahlsell har varit med från början och bland annat levererat stora mängder betongkomplement.

– Omständigheterna kring Foajén lämpar sig särskilt bra för bygglogistik. Arbetsplatsen ligger centralt där mycket folk och bilar rör sig. Lagringsutrymmena och lossningszonerna är i princip obefintliga och det pågår ett annat byggprojekt precis bredvid vilket ytterligare komplicerar det helas, äger Anders Ivarsson, chef för Bygglogistik på Ahlsell.

Foajén byggs av entreprenören Hent som även försöker så sina underentreprenörer att använda Ahlsells koncept för att ytterligare minska antalet leveranser.

– Vi var ute efter en helhetslösning och blev intresserade av Ahlsells erbjudande eftersom det känns både rejält och komplett. Mycket handlar förstås om oss själva och hur vi planerar. Därför är det viktigt med intern samordning och att vi hittar en logistikrutin som alla i projektet måste förhålla sig till, säger Mattias Törnqvist, arbetsledare på Hent.