Hem Okategoriserade Alby möter framtiden med prefab

Alby möter framtiden med prefab

Albyhus
Foto: Jansin & Hammarling.

Söder om Stockholm reser sig ett nytt bostadshus med prefabricerad betong. Fasaden liksom byggnadens färger och former vitaliserar omgivningen och miljön.

På en sluttningstomt i Alby, knappt 30 minuter från Stockholm, har 16 flervåningsbostäder byggts under den svenska projektutvecklarens Titanias regi sedan 2014. Tingstorget är avsett som en injektion för samhället i utkanten av huvudstaden samtidigt som efterfrågan på bostäder tillgodoses.

Tingstorget ingår i ”Future Alby”-visionen och har förutom bostadshus ett allmänt torg, en mötesplats för aktiviteter, lekplatser, trädgårdar och en tunnelbanestation. I stället för typiska flerfamiljshus, planerades flervåningshus med upphöjda tak, som du annars oftast ser på enfamiljshus. “De upphöjda taken leder till arkitektoniskt intressanta takprofiler som avvisar status quo och introducerar en ny typ av byggnad för Alby” enligt arkitekterna Arkitema.

Utöver lägenheterna byggs också radhus med tre våningar. De senare har egna trädgårdar, medan flerfamiljshuserna har balkonger och delar gröna gårdar. Byggnaderna är spridda över olika höjder på den sluttande tomten, vilket skapar spännande förhållanden mellan konstruktionerna. De boende får en fin utsikt och mycket ljus.

Projektet använder prefabricerade konstruktionsmetoder. Benders tillverkar prefabricerade betongelement medan Reckli levererar elastiska strukturerade formliners för att producera fasadelementen. Med dessa kan de individuellt strukturerade betongytorna skapas enligt arkitekternas planer. Tillsammans med släta betongytor blir de ett lyft för fasaden.

Reckli levererade elva formliners till Benders för att producera de strukturerade betongelementen. Var och en kan användas 50 gånger. Arkitekterna valde strukturen Sinus, vars vågstruktur ger liv till fasaden med ett samspel mellan ljus och skugga. Reckli levererade även fyra kapslar för att separera vax till prefab-anläggningen. Formliners sprutas med separationsvaxet innan betongen kan hällas. Det separerande vaxet garanterar att de elastiska formlinrarna lätt kan tas bort från betongen vilket förhindrar brott runt kanterna och skador på mindre betongelement.

De 670 bostäderna i ”Tingstorget”-projektet ska stå färdiga i slutet av 2019.