Hem Hållbarhet Hållbarhetshjältar del 6: CS Riv & Håltagning

Hållbarhetshjältar del 6: CS Riv & Håltagning

CS Riv & Håltagning
Foto: CS Riv & Håltagning.

Vår artikelserie om hållbarhetshjältar vore knappast komplett utan CS Riv & Håltagning AB och Amanda Borneke. Hennes fulla titel är kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöledare och hon är nominerad till Årets Miljöpris på Betonggalan. CS Riv & Håltagning är den första rivningsentreprenören som skrivit under på att bli fossilfri tills 2045.

Amanda Borneke
Amanda Borneke.

– Det betyder att CS har börjat ställa om sin maskinpark till antigen elektriskt, fossilfritt, biologisk nedbrytbart eller annan miljöanpassning. Idag klarar vi Trafikverkets högsta miljökrav för entreprenader vilket vi är stolta över. Vi vågar ta steget längre och arbeta med miljöarbete på riktigt, säger Amanda Borneke.

Har ni några fokusområden i hållbarhetsarbetet?

– Något som ligger nära våra kärnvärden är att återbruka och förlänga livslängden på betong. CS Riv & Håltagning var medgrundare till Brattöns återbruk redan 2012. Ett återbruk som nu är en av Sveriges ledande aktörer på området. Där tar vi hand om fasta interiörer från våra bygg- och rivningsplatser. Materialets livslängd förlängs och cirkeln sluts. Alla kan demolera och trycka ner en byggnad i en container, men få kan demontera och återbruka den.

Vad är er ambition med hållbarhetsarbetet?

– Just nu är ambitionen att dela med oss av vår erfarenhet. Vi är med i Göteborg stads projekt Upphandlingskrav för mindre avfall i bygg- och rivningsbranschen. Nu är vi med och påskyndar byggsektorns omställning mot en mer hållbar bygg- och rivningsprocess. CS upplever ofta att det är brist på dialog mellan den som ställer upphandlingskrav och den som ska uppfylla kraven. Det här blir en chans att skapa dialog och samverkan för hela branschen – och ställa krav som verkligen gör skillnad.

Har ni några råd eller tips till andra aktörer i branschen?

– Det som CS gör annorlunda är att berätta om vårt hållbarhetsarbete medan vi jobbar med det. De flesta verksamheter börjar inte berätta eller dela med sig förrän målen är uppfyllda och där finns ett praktexempel. Våra mål är uppsatta att vara nådda 2045 så det finns ingen tid till det. Vi ser en poäng med att berätta om själva resan mot målet, istället för att bara berätta om målet.

Vad ser ni som branschens största utmaning sett till hållbarhetsfrågorna?

– En del av utmaningen är att sluta se det som en utmaning och börja se det som en möjlighet. Nu har bygg- och rivningsbranschen en chans att få jobba direkt med aktörer vi aldrig kunde drömma om för några år sen. Vi pratar om beteendevetare, miljöexperter, forskare, kommunikatörer, hela transportsektorn, bränsletillverkare… you name it! Fantasin sätter gränserna. Det handlar om samverkanskraft i stället för konkurrenskraft.

Hör Amanda Borneke i vår podcast Betong LIVE från Almedalen 2019: