Hem Okategoriserade NCC bygger nav över E18 i Arninge

NCC bygger nav över E18 i Arninge

Nav
Illustration: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB/Trafikverket.

NCC ska bygga en gångbro över E18 och Roslagsbanan i anslutning till nya Arninge Station och Arninge handelsplats. Uppdraget från Trafikverket omfattar även en ombyggnad av Arninge trafikplats, nya busshållplatser, bussgator och VA-arbeten.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Trafikverket och kommer lägga stor vikt vid att minimera störningar under byggtiden, säger Ingegerd Simonsson, regionchef NCC Infrastructure.

Arninge Station är tänkt som en bytespunkt för kollektivtrafiken i nordostkommunerna i Stockholms län och ska binda ihop Roslagsbanan och den nya tågstationen Arninge busslinjer mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna och Danderyds sjukhus. I anslutning till Arninge resecentrum byggs förutom en infartsparkering en cykelparkering.

I uppdraget ingår att bygga en väderskyddad gångbro över E18 och Roslagsbanan med hissar och rulltrappor för enkel och säker omstigning till busshållplatser i anslutning till E18 och lokalbussar liksom Roslagsbanans nya station Arninge.

– Uppdraget omfattar nybyggnad av infrastruktur som gynnar kollektivt och hållbart resande och stämmer väl överens med vår kompetens, säger Ingegerd Simonsson, regionchef NCC Infrastructure.

Projektet inleds med grundläggningsarbeten under hösten 2019 och beräknas vara färdigställt november 2021. Uppdraget beräknas vara värt 355 MSEK.