Hem Hållbarhet Mässområdets betong får nytt liv

Mässområdets betong får nytt liv

basketplan
Sedan betongen jämnats till har parkeringsplatsen blivit basketplan. Foto: Skanska.

Parkeringsplatsen i det gamla mässområdet i Sollentuna utanför Stockholm fylls av nytt liv sedan betongen har jämnats till. Skanska har byggt upp ett aktivitetsområde i väntan på att en stadsdel ska växa fram.

– Skanska köpte den gamla Sollentunamässan 2001. Den gamla mässbyggnaden revs och vi har hela tiden haft planer på exploatering av området, men när detaljplanearbetet har dragit ut på tiden har den stora ytan stått tom, säger Peter Westin, projektutvecklare för kommersiella fastigheter.

Nu har ytan, som en del i Skanskas sociala hållbarhetsarbete, blivit ett aktivitetsområde med basketkorgar, innebandyrink och pumptrackbana. En satsning som gynnar såväl skolan som de boende i närområdet.

– Vi räknar med att aktivitetsytan, som upptar ungefär en tredjedel av hela området, ska vara i bruk under ett till ett och ett halvt år. Det känns jättebra att vi, som fastighetsägare, tar vårt ansvar och får bidra till civilsamhället. Det vi köpt in räknar vi sedan med att kunna återanvända på andra ställen där tillfällig platsanvändning kan bli aktuell, i väntan på exploatering. Vi kanske kan hitta ett arbetssätt som går att applicera på andra platser, säger Peter Westin.

Betongplanen som förut var parkeringsplats rymmer nu flera basketplaner och utomhussportgolvet, som omringas av en rink, kommer under vintern att spolas till en isbana. Föredrar man kickbike, cykel eller skateboard är det pumptracken som gäller.

Jenny Reuterswärd, Eva-Lena Nilsson och Peter Westin
Jenny Reuterswärd, Eva-Lena Nilsson och Peter Westin. Foto: Skanska.

– Tillfällig platsanvändning är en social lösning som fungerar bra i projekt där man vill göra ett område attraktivare genom att aktivera platser. Människor vill vistas där och det bidrar till en ökad trygghet, säger Eva-Lena Nilsson, Skanskas utvecklingsledare för social hållbarhet.

När exploateringen är klar kommer det bland annat att finnas hotell, restauranger, kontor, vårdboende och bostäder i området.

– Vi vill bidra till ökad attraktivitet i västra Tureberg och det nya bostadsområdet vid Sollentunamässan kommer att fungera som en länk mellan den östra och västra delen, säger Peter Westin.

Det planeras för runt 650 bostäder, till största delen bostadsrätter, och efterfrågan är stor.

– Vi är glada över att bidra med en mötesplats och ökad tryggheten i området. Vi hoppas förstås att vi också väcker nyfikenhet på den nya stadsdelen som sedan ska byggas här, säger Skanskas projektutvecklare Jenny Reuterswärd.