Hem Fråga Experten Fråga Experten: Slipat betonggolv i källare?

Fråga Experten: Slipat betonggolv i källare?

Fråga Experten

Jag håller på att renovera ett källargolv från 1946. Har dränerat om samt bilat bort det gamla källargolvet och grävt ur. Nästa steg är att lägga makadam, isolera, lägga golvvärme samt gjuta golv. Jag funderar på att ha ett slipat betonggolv istället för klinker. Ska det vara en speciell betong när man ska slipa golvet? Kan man ytbehandla golvet med något som bibehåller golvets fuktvandringsförmåga? Trots ny dränering och isolering vågar jag inte stänga in fukt.
/Olle

När man ska ha exponerat betonggolv kan man välja mellan att maskinglätta betongen i tidig ålder eller diamantslipa när den hårdnat. Utan efterbearbetning blir det allra yttersta (gjutytan) ofta lite sämre, framför allt vid bristfällig härdning, separationsbenägen betong eller vid lite högre vct. Den maskinglättade betongen ger en mer jämngrå nyans, medans den slipade exponerar ballasten (vilket utgör ca 70 volym% av betongen) och på så sett ger ett annat utseende. Och beroende på cementpastans nyans och ballastens utseende (nyans, storlek, kornform, mm) får man olika utseende på den slipade ytan. Man kan exempelvis jobba med kontraster på liknande sett som Terrazzo, typ ljus cementpasta med mörkare ensgraderad krossad sten.

Hos ett slipat betonggolv brukar man få räkna med en viss ojämn fördelning av den exponerade stenen i ytan. Det kan vara från fotsteg eller nerstick med vibron, men också av varierande slipdjup. En betongfabrik har ofta svårt att påverka ballastens utseende, men det varierar mellan fabriker varför man kan behöva kolla runt innan om man har vissa önskemål. Personligen föredrar jag grå/svart framför röd/brun ballast hos slipad betong.

Viktigt är att betongen inte är separationsbenägen, vilket undviks genom att välja en någorlunda trög konsistens och att inte flyta upp betongen på arbetsplats. Om betongen tenderar att separera vid leverans skall man vid mottagningskontrollen skicka tillbaka den (gå på retur) och inte placeras i form. Viktigt är också att se till att hålla nere sprickbildningen, dvs vara noga med härdning och skydd, samt se till att ha tillräckligt med sprickarmering. Kan man öka plattans möjlighet till rörelse (minskat tvång) är det bra. Betong med mycket och stor sten och som har trög konsistens (lite cementpasta) är generellt att föredra. Men stenstorleken kan behöva anpassas till armeringen (avstånd, täckskikt m.m). Förslagsvis använder du en C30/37 med 16 mm sten och konsistens S3 eller S4.

Det finns en rad preparat man kan använda (silan, vattenglas, vax, olja, paraffin, harts, såpa, lack m.m), och beroende på vem du frågar kommer svaret troligen bli olika. Vill du ha en ytbehandling som är fuktgenomsläpplig kan de kiselbaserade produkterna vara lämpliga, förslagsvis vattenglas (säljs bl.a. som dammbindare till betong). De ger kanske inte samma skydd mot nedsmutning som exempelvis en betonglack. Vattenglas (natriumsilikat) kan med fördel läggas på i flera lager, men viktigt är att torka bort eventuellt överflöd direkt efter applicering. De som slipar betonggolv brukar ha lämpliga preparat för ytbehandlingen, vilket kan vara bra att välja (garanti m.m.).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group