Hem Okategoriserade Bättre miljö med betongbro i Sunne

Bättre miljö med betongbro i Sunne

Mikael Persson, samhällsplanerare, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande,
Mikael Persson, samhällsplanerare, Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande, vid platsen där bron över Frykensundet ska byggas. Foto: Sunne Kommun.

Snart börjar bygget av en bro för gång- och cykeltrafik över Frykensundet i centrala Sunne. Ärendet har legat hos Mark- och miljödomstolen i tre år men nu har domstolen gett klartecken. 

– Vi hoppas att bron, som gör att de centrala delarna av Sunne blir så mycket närmare, inbjuder till att gå eller ta cykeln istället för bilen. Långsiktigt är vår intention att förbättra både naturmiljö, trafikmiljö och hälsa. Om färre väljer bilen kan vi minska luftföroreningarna i centrala Sunne, säger Gunilla Ingemyr (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Bron byggs enligt miljöbalken vilket bland annat innebär att den biologiska mångfalden bevaras och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.

– Det tar ungefär ett år att få bron färdig. I dagsläget finns ingen exakt ritning eller bild, men det blir en bågbro. Projekteringen har väntat in beslutet från Mark- och miljödomstolen, säger Mikael Persson, samhällsplanerare i Sunne kommun.

I detaljplanen finns förslag på att utforma bron som en samverkansbro med en bärande konstruktion av betong och stål. Tanken är att bygga den med tre spann och en seglingsbar höjd. Den ska även vara tillräckligt bred och stabil för att fungera som reservväg för utryckningsfordon.