Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong i en brännugn?

Fråga Experten: Betong i en brännugn?

Fråga Experten

Min pappa hade en brännugn för att elda grenar och ris och gammalt skräp (väldigt praktiskt!). Den var gjord av cement och stenar men efter 50 år eller började den rasa samman. Har nu gjutit (1 del standard cement, 2 delar sand & 1 del grus) en ny platta och gjutit upp tre väggar (c:a 18 cm tjocka, armerat med armeringsjärn och nät) och ska nu börja med “taket”.

Började fundera på om jag borde fordra insidan med eldfast tegel för att göra brännugnen mer hållbar (mindre känslig för värmen) men inser det blir ganska dyrt. För 25-mm eldfast tegel skulle det blir drygt 5000 kr (inkl transport) + eldfast bruk.

Min fråga är om det verkligen är värt besväret (och kostnaden)? Eller klarar den vanliga betongen hettan från elden (brukar elda ordentligt!)? De spänningar i materialet som blir borde väl bli ungefär lika stora oavsett om jag använder eldfast tegel eller inte?
/Mats

Till ugnar och liknande brukar man inte använda vanlig betong, eftersom Portlandscement tappar något i hållfasthet redan vid ca 350 grader (kemiskt vatten avgår) och vid ca 500 grader börjar betongen/bruket brytas ner (kalciumhydroxiden ombildas till kalciumoxid). För att göra så kallad ”eldfast” betong/bruk, som klarar högre temperaturer (upp till ca 1500 grader), används aluminatcement istället för Portlandscement. Dessutom kan man behöva en värmetålig sand och sten, då normal ballast (kvartshalltiga bergarter) inte klarar mycket mer än ca 800 grader.

Aluminatcement har ett mycket snabbt hårdnande, men till skillnad från vanligt Portlandscement tappar aluminatcement sin hållfasthet med tiden (kemiskt bundna vattnet frigörs och gör betongen porös och hållfastheten minskar, och processen går snabbare i fuktig miljö). Dessutom får man inte det passiva armeringsskyddet (för korrosion) då det har lägre pH (alkalitet). Således bör man inte använda aluminatcement i bärande konstruktioner, och inte i utomhuskonstruktioner (med fuktbelastning).

Vidare kan det vara svårt att få tag i aluminatcement och det är ganska dyrt. Använder du “vanlig” betong bör du således brandisolera den på lämpligt sätt, med exempelvis luftspalt och eldfasta isolerskivor eller eldfast tegel (som fixeras med eldfast bruk eller keramiskt lim). Isolerskivorna brukar vara billigare än tegel, men är också ganska känsliga (låg hållfasthet). Vad gäller priset på de olika produkterna får du vända dig till bygghandel eller företag som jobbar med kaminer/ugnar/skorstenar/m.m.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group