Hem Hållbarhet Grön betong – en klimatsmart succé

Grön betong – en klimatsmart succé

Grön betong

I våras lanserade Skanska Grön betong som omedelbart har bidragit till en lägre klimatbelastning. I ett byggprojekt för Ica har betongens koldioxidbelastning reducerats med 40 procent.

– Det här är ett första viktigt steg för en fortsatt sänkt klimatpåverkan, säger Ludvig Dahlgren, teknisk specialist på Skanska Region Betong.

Efter ett långt och intensivt utvecklingsarbete erbjuds Skanskas kunder ett grönare alternativ med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan. Målsättningen är att halvera koldioxidutsläppen på betong inom fem år.

– Vi är redo att tillmötesgå kunder med höga miljökrav och hoppas att allt fler kommer att fråga efter en mer hållbar betong, säger Ludvig Dahlgren.

När Ica skulle etablera en ny Maxibutik var kravet att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad GULD 3.0 (svensk miljöcertifiering för byggnader). Ett krav som i stor utsträckning uppfylldes tack vare platsgjutning med Grön betong. Sett till enbart betongen gjordes en 40-procentig minskning av koldioxidutsläppen. Klimatpåverkan från stommen och grunden sänktes med tio procent.

– Eftersom det alltid går åt stora mängder betong och därmed koldioxid får användandet av Grön betong en omedelbar och positiv påverkan. Klimatåtgärden blir betydande när den traditionella betongen byts ut.

Ännu går det inte att ersätta all betong med ett miljövänligare alternativ då alla byggen har olika förutsättningar, men Ica-projektet visar att hållbara produkter fungerar trots höga tekniska krav.

Ludvig Dahlgren
Ludvig Dahlgren, teknisk specialist på Skanska Region Betong. Foto: Skanska.

– Det är kundernas ökade medvetenhet och strävan mot klimatneutralitet som får oss att ligga i framkant. Ica-projektet är ett bevis på att vi på Skanska kan möta tuffa krav. Nu hoppas vi att fler ska följa Icas exempel.

Enligt Abdel Ali, som var produktionsledare för Ica Maxi-bygget, var det en stor skillnad på den första gjutningen och den sista.

– Vi lärde oss mycket under tidens gång. Den gröna betongen har många fördelar, till exempel att den är inte lika varm och inte spricker lika lätt. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet.

Den gröna betongen är än så länge optimerad för vägg, bjälklag och garage. Abdel Ali ser fram emot när den når ut till anläggningsbranschen där exponeringskraven är tuffare. En utmaning är att få beställare, även för väg- och anläggningsprojekt, att ändra inställning.

– Det har varit fantastiskt roligt att få vara med i startskedet av den här utvecklingen. Vår främsta uppgift är att lämna över en livsduglig jord till nästa generation och då känns det bra att veta att vi tar vårt ansvar.