Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongdamm i huset?

Fråga Experten: Betongdamm i huset?

Fråga Experten

Vi har haft betongdamm som spridits i huset under många år pga att hela källargolvet slipades men ingen dammbinder applicerades samtidigt som vi bara har haft mjuka mattor på. Detta har gett oss mycket hälsoproblem och nu försöker vi bli av med dammet men vi verkar inte få ur det ur textilerna när vi tvättar. Hur tar man bort betongdamm ur textilier?
/Henrik

Betong som inte ytbehandlas kan tendera att ”damma”. I vilken omfattning beror på en rad faktorer såsom betongsammansättning, härdning, efterbearbetning, fukttillstånd, eventuell nötning, osv.

Delmaterialen i betong består generellt av cement, vatten, ballast (grus och sten) och lite tillsatsmedel (flyt). Volymmässigt står ballasten för 70% och cementpastan för 30%. När en betong ”dammar” är det ytskiktet av den hårdnade cementpastan som släpper, och utsätts betongen för nötning kan även ballasten släppa. Damm från cementpastan är inte farligt att andas in, det består främst av kalciumoxid (CaO) vilket kroppen kan hantera bra. Däremot kan det finnas mikrokristallin kvarts i ballasten som inte är så bra att andas in, då detta inte bryts ner av kroppen. De rapporter jag läst om betongdamm handlar om ytor utsatta för slitage (ex vägar), och inte om betong som ”dammar”.

Så kommer betongdammet från själva slipningen av golvet, kan det finnas risk att det inte är så bra att andas in (om kvartsdamm från ballasten). Men dammar betongen i bruksskedet av att ytan inte ytbehandlats (med ex dammbindare), är det sannolikt bara cementpastan och borde inte ge hälsoproblem. Men det är givetvis tråkigt att behöva hålla rent från betongdamm.

Generellt brukar betongdammet försvinna från textilier när de tvättas. Men upplever man att det fastnat och inte går att tvätta bort, kan man blötlägga textilierna i vatten med lite ättiksyra (1 dl ättika i 5 liter vatten) alternativt surt (pH<7) rengöringsmedel.

Dammbindare finns att köpa i bygghandeln, och kan vara akrylat, vattenglas, silan m.m. Men det går även att dammbinda med lack, vax, olja paraffin, hars m.m. Någon typ av ytbehandling av betonggolvet är lämpligt, förutom att dammbinda är det bra att göra ytan mer smutståligt och lättstädad.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group