Hem Fråga Experten Fråga Experten: Skadad betongplatta?

Fråga Experten: Skadad betongplatta?

Fråga Experten

Mitt hus är byggt 1956 och står på en betongplatta. Jag läste att beräknad livslängd är ca 100 år. Det är ju ett tag kvar, men min första fråga är: Hur vet jag att plattan börjar bli dålig och vad kan jag då göra åt det?

Huset är en gammal sommarstuga byggd som ett enplans suterränghus med källare. Från början var det 40 m2 i varje plan. Jag byggde för 15 år sedan ut det med ytterligare 20 m2, varav ca 5 m2 är ett badrum i källaren. I dessa 5 m2 ligger värmegolv på betongplattan. Jag har brukat ha igång värmen under vintern och har sedan stängt av den på sommaren. Jag fick häromdagen höra att man inte får stänga av ett värmegolv på det viset för att det kan förstöra plattan, men inte hur eller varför. Så det är min andra fråga: Kan jag genom att ha stängt av värmegolvet under sommaren ha orsakat någon skada och hur märker jag i så fall det?
/Sofia

Det fina med materialet betong är att det inte blir sämre med tiden, tvärt om. Det finns angrepp som kan försämra betongen, men det handlar då oftast om syraangrepp eller eventuellt cyklisk frysning i salt fuktig miljö. Det som begränsar livslängden för en betongkonstruktion är generellt armeringskorrosion, vilket kan ske om klorider (från havs/vatten, poolvatten eller tösalter) tränger in till armeringen alternativt om betongen karbonatiserats (inträngande koldioxid) och är fuktig. Börjar armeringsjärnen rosta minskar dess tvärsnitt och kan spjälka loss täckskiktet. Så när man dimensionerar betongkonstruktionen för en viss livslängd (ex 100 år) avser det armeringskorrosion. Man anpassar då täcksläde betongskikt och vatten-cement-tal (vct) efter miljön som konstruktionen exponeras för.

Jag ser inga problem med att stänga av golvvärmen på sommaren, och det har ingen inverkan på betongen. Har man inte så mycket underliggande isolering (eller mycket stor platta) kommer golvvärmen bygga upp en ”värmekudde” i marken under plattan. När man då stänger av värmen skulle det eventuellt kunna skapa en ånghalstskillnad som gör att fuktvandringen (markfukt) går upp i plattan. Har man då limmad plastmatta skulle RF kunna bli kritiskt (över 85% RF), men ser det ganska osannolikt i ditt fall. Ett annat möjligt problem med att stänga av golvvärmen är att temperatursänkningen skulle få plattan att dra ihop sig och riskera sprickbilning eller att eventuell klinker skulle släppa, men ser även detta ganska osannolikt i ditt fall.

Jag tycker absolut att du kan stänga av golvvämen sommartid, utan att riskera att betongen skulle försämras. Eftersom ditt hus är byggt före 80-talet tänker jag att du inte har underliggande isolering. Har du då golvvärme innebär det ganska höga energikostnader, men även att du kan ha en fukttransport av markfukt upp i plattan (som kan öka när du stängt av golvvärmen). Om golvvärmen finns i utbyggnaden där du bör ha haft underliggande cellplastisolering skall markfukten inte komma upp i plattan.

Vill du ta reda hållfastheten för betongen från 1956 kan man borra ut ett par cylindrar (diameter ca 100 mm) och provtrycka, men såvida du inte har problem/skador ser jag ingen anledning att göra detta.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group