Hem Betonggalan JM nominerat till Årets Jämställdhetspris

JM nominerat till Årets Jämställdhetspris

JM

Betonggalan 2019Betonggalans jury för Årets Jämställdhetspris har beslutat att nominera JM som är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Sedan tidigare är Sernekes Amanda Eklund och Tekniksprånget på IVA nominerade.

Jämställdhetspriset delas ut till företag, projekt eller person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet och motiveringen för nomineringen av JM lyder som följer:

År 2030 ska JM ha minst 20 procent kvinnliga hantverkare. Ett mål som sattes upp för drygt två år sedan. Då startade ett årligt traditionellt lärlingsprogram inom bygg för att attrahera fler kvinnor till branschen. Vid den tidpunkten hade bolaget 0,7 procent kvinnor inom hantverkaryrket, idag är siffran uppe på 4,2 procent. JM har även som målsättning att ha en könsfördelning på minst 40/60 i alla tjänstemannabefattningar, både i ledningsgrupper och per befattningsgrupp.

I juryn för Årets Jämställdhetspris sitter Boel Hellman, 3XN, Cecilia Holmström, Tengbom, och Karin Comstedt-Webb, Cementa. Priset, som sponsras av Betongindustri, delas ut på Betonggalan den 21 november på Waterfront i Stockholm.