Hem Hållbarhet Tyréns prisas för samåkning

Tyréns prisas för samåkning

tyrens
Bild: Tyréns.

CERO-nätverkets pris för största utsläppsminskning 2018 går till Tyréns. Samhällsbyggnadsföretaget har sänkt sina CO2-utsläpp från arbetspendling med 27 procent på fyra år – främst genom att samåka i elbil och att cykla.

– Och det mest upplyftande är att 75 procent av våra medarbetare tycker att det här är mycket viktigt och att vi som arbetsgivare ska arbeta för att sänka utsläppen för medarbetarnas arbetspendling. Det tycker jag är ett starkt kvitto på vår kultur och att vi lever som vi lär – hållbara konsulttjänster från konsulter som själva vill leva hållbart, säger Tyréns sverigechef, Cecilia Granath.

Siffrorna blir än mer imponerande i och med att företagets personalstyrka har vuxit med 43 procent under samma period . Både i region Syd och i region Mitt har samåkningen mer än fördubblats. I och med att förutsättningarna för arbetspendling varierar stort över landet har regionala initiativ spelat en stor roll för utsläppsminskningen. Antalet tjänstecyklar har utökats och cykellånesystem inrättats liksom elbilspooler. Samtidigt har cykelparkeringar och laddinfrastuktur för elfordon byggts vid flera kontor.

I och med att även utrustningen för webb- och telefonmöten har setts över kan medarbetarna i det geografiskt mycket stora region Nord utnyttja distansmöten i flera anbud och projekt.

– Nu fortsätter arbetet med att minska vår påverkan på miljön på alla nivåer i organisationen. Vi tar också med oss engagemanget i mötet med kunden. Vi har viljan och förmågan att leda branschen mot målet om nollutsläpp av växthusgaser 2045, säger Tyréns Sverigechef Cecilia Granath.

Bland de drygt 90 organisationer deltar i CERO-nätverket finns bland andra ÅF, WSP, Trafikverket, Ericsson och Region Stockholm.