Hem Hållbarhet “Bästa lösningen ur miljösynpunkt”

“Bästa lösningen ur miljösynpunkt”

skola
Illustration: Fredblad Arkitekter AB.

Fyra nya skolor i västra Göteborg får betongstommar från Kynningsrud Prefab i Uddevalla.

– Det känns bra att ge skolorna den bästa lösning ur miljösynpunkt som finns i branschen, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Kynningsrud Prefab, i ett pressmeddelande.

Skolorna är en upphandling där Kynningsrud Prefab är strategisk partner till entreprenören Byggdialog och har ansvar för projektering, tillverkning och montage av stommarna.

– Vi har lång erfarenhet av skolbyggen. Att vi fått en så stark roll ser vi som ett erkännande av stommarnas stora betydelse i byggprojekt av det här slaget. Det är vi mycket stolta över, säger Carl-Johan Appelberg.

Skytteskolan på Marklandsgatan är först ut med byggstart under 2019. Närheten till Göteborg är ur hållbarhetssynpunkt en stor fördel eftersom det minskar miljöbelastningen vid transporter av de tunga byggelementen från Kynningsrud Prefabs fabrik i Uddevalla.

Sedan drygt tio år använder Kynningsrud Prefab bara helkrossat berg vilket är en annan miljöfördel. Företaget har valt bort naturgrus eftersom det spelar en stor roll när ekosystemet renar vatten. Vid all betongtillverkning på anläggningen i Uddevalla återvinns slamvattnet. Kynningsrudanvänder sig dessutom  alternativa bindemedel i cementtillverkningen för att minska utsläppen av koldioxid.

Enligt Carl-Johan Appelberg bidrar betongbyggnaderna i sig själva till lägre kostnader för uppvärmning:

– Eftersom betongen har förmågan att lagra värme kapas de dyra energitopparna under vintrarnas kallaste dagar. Det omvända gäller på sommartid. Då minskar betongkonstruktionen behoven av kylning.