Hem Hållbarhet Hållbart och långsiktigt i Uppsala

Hållbart och långsiktigt i Uppsala

Livsmedelsverket
Foto: Kjell-Arne Larsson

I början av 2021 kommer Livsmedelsverket att flytta in i ett nytt femvåningshus med kontor och laboratorieutrymmen i Celsius Uppsala Science Park.

De sex våningarna byggs med fasadelement och betongen i de prefabricerade ytterväggselementen har infärgats för att ge ett keramikliknande intryck.

– Vi har satsat på en mycket hållbar byggnad för långsiktig och bärkraftig förvaltning. Detta gäller för övrigt alla fastigheter i vårt bestånd, säger Anders Boström, projektchef hos byggherren Vasakronan.

Livsmedelsverket kommer att hyra större delen av byggnadens 10 000 kvadratmeter för laboratorie- och kontorsverksamhet. Laboratorierna ställer stora krav på installationer och ska gå att bygga om liksom kontorsutrymmena som kan kompletteras med bland annat mellanväggar.

– Vi tänker långsiktigt och har planerat för flexibla planlösningar, säger Anders Boström.

Entreprenaden delas mellan drygt 40 aktörer, bland andra Från Stan Entreprenad (betongentreprenör) och Strängbetong (entreprenör och leverantör av stommen) medan White Arkitekter står för riktningarna. Kostnaden för Celsius Uppsala Science Park är beräknad till 420 miljoner kronor.

Vasakronan söker hyresgäster till plan 2, markplanet där laboratorier kan inredas, men även till kontoren på det översta planet som har en terrass ut mot tre väderstreck.