Hem Okategoriserade Färre olyckor på NCC:s arbetsplatser

Färre olyckor på NCC:s arbetsplatser

NCC
Foto: NCC.

Under de senaste tre åren har antalet olyckor ökat på NCC:s arbetsplatser, men nu har det vänt. Enligt ett pressmeddelande från NCC sjunker olyckstalen trots fortsatt hög aktivitet på marknaden.

– Det som har bidragit till det positiva resultatet är ett förbättrat systematiskt sätt att arbeta på där vi lär oss av de bästa enheterna och mer riktade ansträngningar för att fokusera på enheter som behöver mer stöd. Utöver det är det idag ett högre fokus på support i produktionen, och att projekten följer NCC-system och processer, säger Lars-Gunnar Larsson, chef för Hälsa och säkerhet på NCC.

Temat för årets “Awareness Day” på NCC är säkert beteende. 09.00 avstannar arbetet på NCC:s samtliga arbetsplatser för att i stället hålla en gemensam diskussion. Tanken är att alla ska ges möjlighet att komma med tankar och idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli säkrare och hur man kan hjälpa till att skapa en säkerhetskultur.

– Vi stödjer vårt arbetsmiljöarbete på forskning som visar att fokus på säkert beteende och rutiner som gör hälsa och säkerhet till en naturlig del av vår kultur är det som får olyckorna att minska, säger Lars-Gunnar Larsson.