Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong till skulptur?

Fråga Experten: Betong till skulptur?

Fråga Experten

Jag har modellerat en skulptur som har en form som en huskonstruktion. Skulpturens höjd och längd är 1000 mm x 1000 mm. Skulpturen består av fyrkantsrör i lera. Nu har jag gjutit en gipsform och och mitt sista steg är nu att rensa från lera sätta ihop form och gjuta i betong. Till frågan, vad rekommenderar du för betong när den är 10-1000 mm i tjocklek. Jag är orolig att armeringen rostar i genom betongen och hur gör jag med avstånden? Ska den rostskyddas?
Och en sista fråga: Vilket medel mellan gipsen och betongen är bra för skulpturens form i gips?
/Åsa

Det egenskaper hos betongen som man brukar styra mot är vatten-cement-tal (vct) eller hållfasthet, största stenstorlek, konsistens och lufthalt.

Vct, lufthalt och eventuellt cementtyp är kopplat till vilken miljö betongen exponeras för (frost, tösalter, havsvatten m.m.) och livslängd (armeringskorrosion). Hållfastheten styrs av vilka laster konstruktionen utsätts för och hur den armeras. Och det som påverkar valet av stenstorlek bruka vara gjuttjockek, täckskikt, formens kompexitet och eventuell pumpning.

För att minska risken för sprickor strävar man efter att ha så mycket och stor sten som möjligt, samt trög konsistens. Givetvis skall man även se till att betongen skyddas mot uttorkning, speciellt de första dagarna. Har man lite mer ”massiva” konstruktioner (400mm eller mer) kan man behöva hålla nere temperaturen och temperaturdifferenserna.

Om jag förstått det rätt så tänker du gjuta en skulptur som är 1×1 meter och varierande tjocklek från 10 mm till 1 meter. Min första tanke är att det är en ganska stor konstruktion, ca 500 liter betong. Så mycket betong kan vara lite besvärligt att blanda själv, och kan underlätta att få fabriksblandad och levererad. Så massiv konstruktion kan bli ganska varm, och kan behöva åtgärder för att hålla nere temperaturen. Och om 1 meter kan trycket på formen bli ganska stort.

Jag antar att din skulptur kommer att stå utomhus, det vill säga vara fuktig och exponeras för frost. Detta innebär att du bör ha en betong med max vct 0,55 och en lufthalt på ca 4,5% (ger en C28/35 eller bättre).

Avståndet mellan ytan och armeringen (täckskikt) bör åtminstone vara 15 mm. Detta gör det svårt att få in armering i de tunnaste delarna (10 mm), men de kanske inte behöver armeras om de inte utsetts för laster. Man armerar främst för de dragpåkänningar som uppstår i konstruktionen, men även för att hantera krympsprickor (och tempsprickor) och av säkerhet. Din konstruktion kanske inte kommer utsättas för dragpåkänningar och behöver då nödvändigtvis inte armeras. Alternativt kan du använda fiberarmerad betong, men detta är främst något du beställer färdigblandad från betongfabrik.

Till skulpturer brukar betong med lös konsistens vara att föredra, så formen fylls ut ordentligt och ytorna blir fina. För att slippa vibrera kan man då välja en med konsistens S5 eller självkompakterande (SKB). Men lös konsistens innebär som regel också högre formtryck, vilket är viktigt att du har koll på. Är man orolig att formen inte skall håll kan man gjuta i etapper, men då kan du behöva acceptera synliga gjutveck.

För att ge ett någorlunda kort svar på dina frågor:

  • Förslagsvis använder du en lufttillsatt (4,5%) C28/35 eller C30/37 med 16 mm sten och konsistens S4 eller SKB. Väljer du att använda torrsäckad produkt funkar ”Grovbetong” bra.
  • Avstånd till armeringen 15 mm. Armeringen rostskyddas inte, men däremot kan man ytbehandla betongytan så koldioxid (karbonatisering) bromsas. Alternativt om betongen hålls torr (inomhus) är armeringskorrosion inte aktuellt. Fiberarmerad betong kan vara ett alternativ, stålfiber är effektivast men vill man inte riskera att ytliga fibrer rostar finns det plastfibrer.
  • Gips är ett låghållfast, poröst och sugande material, och löses upp av vatten. Det är kanske inte optimalt som formmaterial att gjuta betong i, men kan säkert fungera om du kan tät- och hårdgöra ytan något. Jag har ingen erfarenhet av att gjuta i gipsform och vet inte vilket släppmedel som är lämpligt. Vanligtvis brukar man använda lättflytande olja, men på gips kan jag tänka mig att vax eller ett lager lack skulle vara bättre. Det finns även silikonmassa som används till gipsformar och linkande, som nog kan funka bra. Du kanske kan göra en liten form av gips och testa först.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group