Hem Okategoriserade Fyra av tio chefer saknar visselblåsning

Fyra av tio chefer saknar visselblåsning

nova-undersökning

Antalet fällande mutdomar gällande bygg och anläggning fördubblades under det förra året. Novus-undersökningen Byggchefsbarometern 2019 visar på allvarliga brister i arbetet med att motverka korruption samtidigt som det råder en blind och naiv affärskultur.

Undersökningen är representativ för alla chefer inom samhällsbyggnad och genomfördes på uppdrag av branschförening Byggcheferna och näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM).

– Utifrån svaren från cheferna inom samhälls­byggnad kan branschen bara få godkänt på tre av dessa sju. Resultatet av dessa brister blir kulturer där korruption kan fortsätta hända, säger Natali Phalén, generalsekreterare på IMM.

Novus-undersökningen utgår från sju kriterier som krävs för en korruptionsfri kultur. Branschen får godkänt på områdena regelverk (policy, rutiner och riktlinjer), kommunikation (aktiv träning på regelverket) och kontroll över tredjeparter. De fyra områden som återstår att åtgärda är:

1. Säkerställ whistleblowing – Nära fyra av tio chefer saknar en trygg och anonym kanal där de kan rapportera misstankar och incidenter.
2. Analysera risk i projekt – Bara 33 procent av cheferna i samhällsbyggnad anser att man analyserar och bedömer risk för korruption inför starten av byggprojekt.
3. Följ upp spåren – Bara hälften av cheferna menar att företaget där de arbetar i dag gör uppföljningar vid misstankar och då incidenter har konstaterats.
4. Involvera alla chefer – Det finns ett tydligt mönster i undersökningen: en stor andel av de lägre cheferna kan inte svara. I flera av frågorna gäller det 30 – 40 procent av dem. Samtidigt är de högsta cheferna genomgående mer kritiska till det korruptionsförebyggande arbetet.

– Chefer har makt och mandat att förändra och påverka. Det gör alla chefer till kulturbärare. Involvera chefer på alla nivåer i kampen mot korruption! Först då nyttjar vi kraften i ledarskapet och kan utrota korruption från vår viktiga bransch, säger Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Sex av tio chefer inom samhällsbyggnad instämmer i hög utsträckning att det råder en kultur som bäst kan beskrivas som blind och naiv på deras arbetsplats. Trots vetskapen om korruption litar de allra flesta blint till att den inte sker just där man själv är.

Intervjuerna för Byggchefsbarometern 2019 genomfördes i våras genom ett uskick till 13 000 medlemmar i Byggcheferna. Svarsfrekvensen var 14 procent, vilket motsvarar 1771 svar.

Hela delrapporten Den blinda affärskulturen finns som pdf-fil via denna länk >>