Hem Okategoriserade Linotoldagen i sex städer under jubileumsåret

Linotoldagen i sex städer under jubileumsåret

Linotoldagen

Linotol fyller 90 år i år och firar bland annat med att utöka Linotoldagen. Under hösten kommer den att genomföras i sex städer: Umeå, Linköping, Stockholm, Västerås, Malmö och Göteborg.

– Vi vill vara del i att utveckla branschen kunskapsmässigt och att regler och normer efterlevs. Experter delar med sig av kunskaper och erfarenheter i mötena med byggherrar, byggentreprenörer, konsulter, konstruktörer och arkitekter vilka är målgruppen för Linotoldagen, säger Pether Skoglund, marknadschef på Linotol.

Det lämnas ett stort utrymme för frågor och diskussioner liksom för lokal paneldiskussion. Representanter från alla delar i byggprocessen diskuterar hur marknaden, lokalt och nationellt, bedöms i framtiden och vad det innebär för byggbranschen. Diskussionen inleds med en konjunkturrapport från Sveriges Byggindustrier.