Hem Okategoriserade Boverket öppnar tipsfunktion

Boverket öppnar tipsfunktion

Boverket

Boverket har öppnat en tipsfunktion för alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Tanken är att Boverket ska få information om återkommande fel i byggandet eller nya problem som har uppstått.

– Det här är ett sätt för Boverket att komma ännu närmare branschens aktörer och få mer insyn i vad som händer i byggbranschen, säger Daniel Andersson, projektledare för Boverkets byggskadefunktion.

Tipsfunktionen är även öppen för de som vill berätta om goda exempel och erfarenheter.

– Det är ju en ny kanal in till Boverket där vi hoppas att fler på ett lättillgängligt sätt kan komma i kontakt med oss.  Materialet som vi får in ska vi använda i våra uppdrag för att utveckla byggandet för en god inomhusmiljö och minskade samhällskostnader för fel, brister och skador. Och det går bra att vara anonym om man vill, säger Daniel Andersson.

Boverket kommer inte att hantera enskilda tips men allt som kommer in granskas av en grupp experter för en eventuell återkoppling. Tips om brottsmisstanke eller liknande ska anmälas direkt till Polismyndigheten och kommer inte att behandlas av Boverket.

Tipsfunktionen nås via Boverkets webbplats på adressen är boverket.se/byggskadetips.