Hem Hållbarhet HeidelbergCement och Equinor ingår avsiktsförklaring

HeidelbergCement och Equinor ingår avsiktsförklaring

Dr Bernd Scheifele, koncernchef för byggmaterialföretaget HeidelbergCement där Cementa ingår, undertecknade under torsdagen en avsiktsförklaring med det statliga norska oljebolaget Equinor om ett samarbete kring utbyggnad av koldioxidavskiljning och lagring i Norge.

Sedan 2011 har Cementas systerföretag Norcem arbetat med projektet kring koldioxidlagring i cementindustrin. Både pilot- och demonstrationsanläggningarna har uppvisat goda resultat.

Den avsiktsförklaring som parterna undertecknade vid en internationell CCS-konferens i Oslo betyder att projektet nu tas ett steg framåt. Samarbetet kommer att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts i Brevik.

Arbetet innefattar att se på förutsättningar att fånga koldioxid från andra anläggningar inom HeidelbergCement för lagring i norsk kontinentalsockel. Parterna kommer också att fokusera på att optimera transportkedjan och verka för att kunna implementera CCS som lösning bredare i Europa. Dessutom kommer parterna att samarbeta på andra områden som kan hjälpa till att öka på takten för CCS.

– Vi har visat att det går att avskilja koldioxid i Brevik, och projektet är det tekniskt sett mest mogna inom den globala cementindustrin. Genom att skala upp arbetet blir vi en föregångare och skapar erfarenheter som kan överföras till fler fabriker, säger Karin Comstedt Webb, Sustainability Manager för HeidelbergCement Northern Europe och hållbarhetsansvarig inom Cementa.

– En fullskalig värdekedja ger också en infrastruktur för geologisk lagring vilket blir viktigt för att också kunna ta hand om koldioxidutsläpp från andra industriella aktörer.

För Cementa innebär det att man kommer ett steg närmare det nödvändiga utvecklingssteg som en CCS-lösning är för cementbranschen.

– Om vi får möjlighet att genomföra detta så kommer vi att ha den första CCS-anläggningen inom cementbranschen på plats 2024, med möjlighet att arbeta vidare för en lösning i Sverige innan 2030, säger Karin Comstedt Webb.