Hem Okategoriserade Ökad säkerhet med nya ID06-kort

Ökad säkerhet med nya ID06-kort

Jessica Löfström
Jessica Löfström , grundare för ExpanderaMera, med det nya ID06-kortet.

Med de nya ID06-korten säkerställs kortinnehavarens identitet vilket minskar möjligheten att utnyttja svart arbetskraft. Thor Jonsson, verksamhetschef på ID06 AB, vill se en fullständig avveckling av de gamla ID06-korten.

Thor Jonsson
Thor Jonsson, ID06 AB.

– Vi får signaler från många företag om att nu när nya ID06-kort finns, kommer man att prioritera de entreprenörer och leverantörer som har varit snabba med att skaffa sig det nya säkrare kortet. Jag förstår företag som snabbt ställer krav eftersom det ökar säkerheten på arbetsplatsen, säger Thor Jonsson.

Det uppdaterade ID06-kortet är utvecklat för att värna de seriösa bolagen som vill upptäcka och stänga ute osunda aktörer med oschyssta villkor. När byggföretagen väljer kortsiktiga vinster före ansvarstagande skapas möjligheter för kriminell verksamhet.

– Vi stoppar idag fusk med identiteter genom bland annat vår manuella kontroll där alla ID-handlingar skannas och kontrolleras. Det är dels individer med direkt falska handlingar som är lätta att upptäcka visuellt, men även mer avancerat fusk som stoppas vid skanning av dokument.

I ett pressmeddelande från Expandera Mera, ett bemannings- och rekryteringsföretag inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, uppmanas Sveriges Byggindustrier att driva frågan bland sina medlemmar. Samtidigt anmanas byggarna att ta sitt ansvar och stänga ned passager med gamla ID06 på sina projekt. Detta skulle bland annat försvåra för den trafficking som idag förekommer, inte minst på statligt finansierade byggen.

Enligt Thor Jonsson har det beställts ungefär 480 000 nya ID06-kort av cirka 52 000 företag första halvåret 2019.

– Alla har inte fått ut ett nytt kort på grund av att ID-handlingen inte varit korrekt eller att man avvaktat med att bekräfta sin identitet. ID06 rekommenderar företag att jaga på för att inte hamna efter företag där alla anställda redan har ett nytt ID06-kort.