Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongtyp för brygga?

Fråga Experten: Betongtyp för brygga?

Fråga Experten

Vi håller på att anlägga en badbrygga av trampolintyp. Vi har borrat för två st RF M16 gängstänger och 4 st 12 mm armeringsjärn. Tänker gjuta i 150 mm papprör, höjd 30 resp 50 cm. Armeringsjärnen förbinder runt om med klenare armering. Pelarna kommer att utsättas för isskjuvning under vintern och sjösvall på sommaren. Ett av pelarparen står helt nära vattennivån (som varierar i Vänern). Själva bryggan dras upp på vintern. Vilken betongtyp skall vi använda? Några råd?
/P-O

Betongkonstruktioner i den så kallade ”skvalpzonen” kan vara ganska utsatta, speciellt om det är på västkusten där vattnet innehåller en del salt med klorider och sulfater. Det ställer högre krav på cementtyp, frostresistens, täckskikt (armeringskorrosion), sprickbegränsning, urlakning och eventuell nötning (is). Men då din brygga ligger vid Vänern och då utsetts för sötvatten är miljön ganska ”snäll” för betongkonstruktionen (pelarna). Om man i ditt fall skulle prata exponeringsklasser gäller XC4 och XF3, vilket innebär en betong med vatten-cement-tal (vct) på max 0,55 och att den skall vara lufttillsatt (min 4,5-5,0% luft). Det skulle motsvara en C28/35 eller högre, med luft. Täckskiktet in till armeringen bör åtminstone vara minst 15-20 mm.

Det funkar utmärkt med torrsäckad Grovbetong till dina pelare. Använd inte mer vatten är rekommenderat (står på påsen) och blanda betongen väl. Om gjutrören är vattenfyllda vid gjutning och inte går att tömma kan du istället använda betong för undervattensgjutning (med anti-urvaskings-medel).

Isens kraft att flytta och lyfta bryggstolpar/pelare i vatten kan vara ganska stor, varför det är bättre att gjuta i kvarsittande plaströr. Den släta ytan gör då att isen inte kan få lika bra ”grepp”, dessutom ger det ett skydd mot karbonatisering (armeringskorrosion). Funkar med avloppsrör, men bättre (och snyggare) är PE-rör eller liknande som är tåligare och inte åldras på samma sett.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group