Hem Fråga Experten Fråga Experten: Tendenskurvor för hållfasthetsutveckling?

Fråga Experten: Tendenskurvor för hållfasthetsutveckling?

Fråga Experten

Finns det någonstans där jag kan få information om normala recept bakom respektive hållfasthetsklass i tendenskurvor för samtliga bindemedel? Så att jag t.ex. kan jämföra vbt, cementhalt, och hur mycket tillsatsmedel, utan att nämna produkter på tillsatsmedel, som normalt sett blandas in för att få hållfasthetsklass C35/45 för Anläggningcement FA, Anläggningscement Slite, och Bascement.
/Martin

Tendenskurvor för respektive cement finns att få av cementtillverkaren/leverantören. I Sverige har vi då Cementa eller Schwenk (tidigare Cemex) som tillhandahåller detta. För varje cement finns då kurvor för de olika hållfasthetsklasserna. Kurvan för C35/45 med Anl FA, Anl Slite eller Bascement kan du få av Cementa.

Skulle man ersätta delar av cementet med alternativ bindemedel (tillsatsmaterialen silika, slagg och/eller flygaska) kommer tendenskurvan att ändras, hur mycket beror på dosering cement typ, egenskaperna hos tillsatsmaterialet m.m. Tendenskurvor för detta är inget som cementtillverkarna har, men möjligtvis kan betongtillverkaren ha några sådana eller ta fram efter önskemål.

Tendenskurvorna gäller för 20 grader, och skulle betongen hålla annan temperatur behöver tiden justeras med mognadsgradsberäkning. Enklare kan då vara att använda beräkningsverktyg som Hett11 eller PPB, finns att ladda ner gratis på nätet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group