Hem Okategoriserade Swerock göt motorvägsbro på 30 timmar

Swerock göt motorvägsbro på 30 timmar

bro
Foto: Swerock.

Swerock behövde inte mer än ett drygt dygn för att gjuta en motorvägsbro över E22 i Skåne. Gjutningen gjordes i en fas utan avbrott för att få betongen att härda som en helhet.

– Totalt var ett 50-tal medarbetare från olika företag inblandade i den 30 timmar långa brogjutningen, berättar Swerocks vd Håkan Wifvesson.

Bron, som går över den nya sträckningen av E22 mellan Sätaröd och Vä, ingår i Peabs projekt för omläggning och nybyggnad av allmänna vägar och broar på uppdrag av Trafikverket. Ambitionen är att trafiken ska påverkas så lite som möjligt men även att ta hänsyn till markägare och miljö då sträckan skär genom åkerlandskap och korsar flera vattendrag. Också själva gjutningen är en utmaning som kräver expertis och erfarenhet.

Sammanlagt göts 900 kubik betong på de 30 timmarna. När så många aktörer är inblandade ställs stora krav på planering och logistik, inte minst på Swerocks betongfabrik i Önnestad. Håkan Wifvesson är lyrisk över prestationen:

– En fantastisk arbetsinsats av chaufförer, gjutteam, projektledare, arbetsledare, ansvariga driftsledare, arbetschefer och platschefer.