Hem Okategoriserade Handmaskiner bakom många olyckor

Handmaskiner bakom många olyckor

handmaskiner
Foto. Stavdal AB.

Många av olyckorna inom byggindustrin orsakas av handverktyg. Varje år skadas 14 procent, var sjunde byggnadsarbetare, på spikpistoler, slipmaskiner och andra handmaskiner.

Uppgiften kommer från enkätsvar från över 400 byggnadsarbetare av undersökningsföretaget Sverige Bygger på uppdrag av maskinuthyrningsföretaget Stavdal. Den visar också att var femte person inte använder ordentliga skydd vid arbete med just handmaskiner.

– Enkäten indikerar att det finns en uppfattning att man själv är mer försiktig än kollegorna, 39 procent tycker det. Om man har jobbat länge och har erfarenhet som gör att det sällan händer något är det lätt att börja slappna av och tumma på säkerheten – en attityd som vi på Stavdal vill uppmärksamma och varna lite extra för, säger Mikael Olson, vd på Stavdal.

De stora riskerna med handmaskiner bekräftas av att 40 procent av de svarande har varit nära att skada sig en eller flera gånger varje år. Även om 94 procent säger att de är försiktiga när de använder handmaskiner, är det samtidigt 30 procent som uppger att de varje vecka ser kollegor som slarvar.

–För att minska antalet olyckor behöver vi hjälpas åt och påminna varandra om så enkla saker som att använda handskar och skyddsglasögon. Det som ofta behövs är helt enkelt att ändra vanor för att skapa ett säkrare beteende, säger Mikael Olson.

De flesta som deltagit i enkäten har jobbat inom branschen i över 20 år och bara 9 procent av dem har aldrig skadat sig. 14 procent har skadat sig så pass allvarligt att de har behövt uppsöka sjukvård. Genom att lyfta frågan och förmedla kunskap om säkerhetsåtgärder vill Stavdal bidra till en minskning av antalet olyckor.