Hem Okategoriserade Fuktblockerare räddade förskolans invigning

Fuktblockerare räddade förskolans invigning

Söndagsvägens förskola i Uddevalla
Söndagsvägens förskola i Uddevalla. Foto: Uddevalla Kommun.

När betongplattor inte hinner torka i tid kan det bli problem.  I nybyggda Söndagsvägens förskola i Uddevalla var inflyttningsdatumet i fara, men snabbtorkande fuktblockerare blev lösningen. 

– Om det inte hade löst sig hade vi i värsta fall varit tvungna att vänta i flera månader, och då hade bygget aldrig hunnit bli färdigt i tid. Dessutom är produkten väldigt lätt att arbeta med, säger Martin Johansson, arbetsledare P & B Golv AB.

För att installera golven i den 1500 kvadratmeter stora förskolan har totalentreprenören NCC anlitat P & B Golv, men i slutet av maj var betongen i grunden ännu inte tillräckligt torr. Vid installation av ytskikten på golven ska betongen ha en relativ fuktighet (RF) på max 85 procent för att golvlimmet inte ska brytas ned och orsaka mattsläpp och blåsor. Uttorkningen i betongplatta hade avstannat vid RF 87 procent och hela byggprojektet riskerade att bli försenat då inte golven kunde installeras. P & B Golv använde då fukt- och alkalispärren VD Moisture Block som ska klara av att blockera restfukt i betong upp till 96 procent.

– I värsta fall kan det ta månader för den relativa fuktigheten att sjunka de sista procenten. Cascos produkt blockerar fukten så att det går att lägga golv ända upp till en relativ fuktighet på 96 procent. Det var inte meningen att vi skulle använda oss av den från början, men det blev nödvändigt nu för att hinna i tid till deadline, säger Martin Johansson.

VD Moisture Block är färdigblandad och appliceras på betongen i två omgångar och ska enligt uppgift torka så fort att ytan kan spacklas samma dag. Fuktblockeraren, som bedömts och registrerats i miljöbedömningssystemet BASTA och i Byggvarubedömningen, är vattenbaserad och innehåller inte härdplasten epoxi vilket bidrar till den korta torktiden och gör att ytan inte behöver slipas innan det andra lagret av fuktblockeraren appliceras. Dessutom är den inte frätande och behöver därför inte hanteras med samma försiktighet som om den vore epoxibaserad.

– För att jobba med Epoxi krävs det en härdplastutbildning och då kan man inte ha andra yrkesgrupper på plats, vilket gör att bygget stannar av lite. Så Cascos lösning är väldigt smidig, du behöver inte ens ha skyddskläder. Vi kommer att fortsätta använda oss av den i framtiden, åtminstone vid nybyggnationer, säger Martin Johansson.